AUTO-CHE

Zhongji Huashuo dump trailer

#1

(batch #289)

Zhongji Huashuo dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Xinxiang Huashuo Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):29500, 29900, 30200Gross weight (kg):37500
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850/12350/11850 × 600/40...
Wheelbase (mm):6880+1310+1310, 6780+1310+...Curb weight (kg):8000, 7600, 7300
Dimensions (mm):12990/12500/12000 × 2550/2...Axle loads (kg):-/21500 (三轴组)

#2

(batch #289)

Zhongji Huashuo dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Xinxiang Huashuo Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32000, 32400, 32700Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850 × 600 × 2470/2450/24...
Wheelbase (mm):6880+1310+1310, 6780+1310+...Curb weight (kg):8000, 7600, 7300
Dimensions (mm):13000 × 2500/2550 × 3500/3...Axle loads (kg):-/24000 (三轴组)

#3

(batch #287)

Zhongji Huashuo dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Xinxiang Huashuo Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):29500, 29900, 30200Gross weight (kg):37500
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850/12350/11850 × 600/40...
Wheelbase (mm):6880+1310+1310, 6780+1310+...Curb weight (kg):8000, 7600, 7300
Dimensions (mm):12990/12500/12000 × 2500...Axle loads (kg):-/21500

#4

(batch #278)

Zhongji Huashuo dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Xinxiang Huashuo Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32000, 32400, 32700Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850 × 600 × 2400/2380/23...
Wheelbase (mm):6880+1310+1310, 6780+1310+...Curb weight (kg):8000, 7600, 7300
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3500/3300/3...Axle loads (kg):-/24000