AUTO-CHE

Zhongji Huashuo

Zhongji Huashuo vehicles are made in China by (a manufacturing company in Xinxiang, Henan Province).

Trailer

(batch #289)

 • Zhongji Huashuo trailer
 • Rated capacity (kg): 34000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12850/12350 × 600/550/500 × 2470/24...
 • Wheelbase (mm): 6880+1310+1310, 6780+1310+1310, 6680...

(batch #289)

 • Zhongji Huashuo trailer
 • Rated capacity (kg): 33500, 34000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12850/12350 × 600/550/500 × 2470/24...
 • Wheelbase (mm): 6880+1310+1310, 6780+1310+1310, 6680...

(batch #277)

 • Zhongji Huashuo trailer
 • Rated capacity (kg): 34000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12850/12350 × 600/550/500 × 2420/24...
 • Wheelbase (mm): 6880+1310+1310, 6780+1310+1310, 6680...

(batch #277)

 • Zhongji Huashuo trailer
 • Rated capacity (kg): 33500, 34000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12850/12350 × 600/550/500 × 2420/24...
 • Wheelbase (mm): 6880+1310+1310, 6780+1310+1310, 6680...
show all 2 models (4 items)

Stake trailer

show all 5 models (7 items)

Dump trailer

(batch #289)

 • Zhongji Huashuo dump trailer
 • Rated capacity (kg): 29500, 29900, 30200
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 37500
 • Cargo body (mm): 12850/12350/11850 × 600/400/300 × 2...
 • Wheelbase (mm): 6880+1310+1310, 6780+1310+1310, 6680...

(batch #289)

 • Zhongji Huashuo dump trailer
 • Rated capacity (kg): 32000, 32400, 32700
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12850 × 600 × 2470/2450/2430/2400/2...
 • Wheelbase (mm): 6880+1310+1310, 6780+1310+1310, 6680...

(batch #287)

 • Zhongji Huashuo dump trailer
 • Rated capacity (kg): 29500, 29900, 30200
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 37500
 • Cargo body (mm): 12850/12350/11850 × 600/400/300 × 2...
 • Wheelbase (mm): 6880+1310+1310, 6780+1310+1310, 6680...

(batch #278)

 • Zhongji Huashuo dump trailer
 • Rated capacity (kg): 32000, 32400, 32700
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12850 × 600 × 2400/2380/2350/2300
 • Wheelbase (mm): 6880+1310+1310, 6780+1310+1310, 6680...
show all 2 models (4 items)

Flatbed dump trailer

show all 7 models (8 items)

Box body van trailer

show all 3 models (3 items)

Flatbed trailer

show all 2 models (3 items)

Container transport trailer

show all 2 models (2 items)

Special tank containers transport trailer

Dangerous goods tank container skeletal trailer
show all 2 models (2 items)

Dropside trailer

show all 2 models (2 items)

Bulk cargo trailer

Ash transport trailer

show all 7 models (9 items)

Bulk powder trailer

Low-density bulk powder transport trailer
show all 2 models (3 items)

Special purpose vehicle

Special equipment vehicle

Power supply truck

show all 1 model (1 item)
 • Zhongji Huashuo
 • Zhongjihuashuo