AUTO-CHE

Zhongji Huashuo trailer

#1

(batch #289)

Zhongji Huashuo semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Xinxiang Huashuo Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850/12350 × 600/550/500...
Wheelbase (mm):6880+1310+1310, 6780+1310+...Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500/2550...Axle loads (kg):-/24000 (三轴组)

#2

(batch #289)

Zhongji Huashuo semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Xinxiang Huashuo Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33500, 34000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850/12350 × 600/550/500...
Wheelbase (mm):6880+1310+1310, 6780+1310+...Curb weight (kg):6500, 6000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500/2550...Axle loads (kg):-/24000 (三轴组)

#3

(batch #277)

Zhongji Huashuo semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Xinxiang Huashuo Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850/12350 × 600/550/500...
Wheelbase (mm):6880+1310+1310, 6780+1310+...Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 ×...Axle loads (kg):-/24000

#4

(batch #277)

Zhongji Huashuo semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Xinxiang Huashuo Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33500, 34000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850/12350 × 600/550/500...
Wheelbase (mm):6880+1310+1310, 6780+1310+...Curb weight (kg):6500, 6000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 ×...Axle loads (kg):-/24000