AUTO-CHE

Wanjiao dump trailer

#1

(batch #238)

Wanjiao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Bengbu Shunda Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):20000Gross weight (kg):26340
Fifth wheel (kg):8360Cargo body (mm):7500 × 600 × 2300
Wheelbase (mm):3600+1300Curb weight (kg):6340
Dimensions (mm):7680 × 2500 × 3020Axle loads (kg):-/17980

#2

(batch #234)

Wanjiao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Bengbu Shunda Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):8360Cargo body (mm):7500 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):3600+1300Curb weight (kg):6340
Dimensions (mm):7680 × 2500 × 3020Axle loads (kg):-/17980
Gross weight (kg):26340Tyres:11.00-2014PR, 10.00-2016PR

#3

(batch #171)

Wanjiao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Bengbu Shunda Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):14985Cargo body (mm):8500 × 2300 × 1500
Wheelbase (mm):4720+1350Curb weight (kg):7980
Dimensions (mm):9130 × 2500 × 3550Axle loads (kg):17995
Gross weight (kg):32980Tyres:10.00-20, 10.00R20

#4

(batch #133)

Wanjiao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Bengbu Shunda Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):7005Cargo body (mm):6780 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):3900Curb weight (kg):5500
Dimensions (mm):7000 × 2500 × 3150Axle loads (kg):9995
Gross weight (kg):17000Tyres:10.00-20

#5

(batch #128)

Wanjiao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Bengbu Shunda Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):5205Cargo body (mm):6300 × 2260 × 600
Wheelbase (mm):3900Curb weight (kg):4250
Dimensions (mm):6500 × 2495 × 2810Tyres:10.00-20
Gross weight (kg):14250Number of axles:1

#6

(batch #124)

Wanjiao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Bengbu Shunda Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):3550Cargo body (mm):6000 × 2260 × 600
Wheelbase (mm):3800Curb weight (kg):4010
Dimensions (mm):6200 × 2495 × 2810Tyres:9.00-20
Gross weight (kg):10010Number of axles:1

#7

(batch #124)

Wanjiao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Bengbu Shunda Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):8360Cargo body (mm):7500 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):3600+1300Curb weight (kg):6340
Dimensions (mm):7680 × 2500 × 3020Tyres:11.00-20, 10.00-20
Gross weight (kg):26340Number of axles:2

#8

(batch #124)

Wanjiao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Bengbu Shunda Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):5790Cargo body (mm):7300 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):3500+1350Curb weight (kg):6085
Dimensions (mm):7520 × 2500 × 3020Axle loads (kg):13295并装双轴
Gross weight (kg):19085Tyres:11.00-20, 10.00-20

#9

(batch #124)

Wanjiao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Bengbu Shunda Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):5045Cargo body (mm):6100 × 2260 × 600
Wheelbase (mm):3800Curb weight (kg):4240
Dimensions (mm):6300 × 2495 × 2810Tyres:10.00-20
Gross weight (kg):14240Number of axles:1

#10

(batch #124)

Wanjiao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Bengbu Shunda Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):3625Cargo body (mm):6200 × 2260 × 600
Wheelbase (mm):3900Curb weight (kg):4110
Dimensions (mm):6400 × 2495 × 2810Tyres:9.00-20
Gross weight (kg):10110Number of axles:1

#11

(batch #124)

Wanjiao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Bengbu Shunda Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):5220Cargo body (mm):6600 × 2260 × 600
Wheelbase (mm):3900Curb weight (kg):4280
Dimensions (mm):6800 × 2495 × 2810Tyres:10.00-20
Gross weight (kg):14280Number of axles:1

#12

(batch #119)

Wanjiao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Bengbu Shunda Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):3537Cargo body (mm):6600 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):3900Curb weight (kg):4200
Dimensions (mm):6800 × 2500 × 3150Axle loads (kg):6663
Gross weight (kg):10200Tyres:10.00-20

#13

(batch #119)

Wanjiao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Bengbu Shunda Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):5455Cargo body (mm):7700 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):3600+1350Curb weight (kg):5580
Dimensions (mm):7920 × 2500 × 3120Axle loads (kg):13625
Gross weight (kg):19080Tyres:11.00-20

#14

(batch #119)

Wanjiao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Bengbu Shunda Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):8835Cargo body (mm):12750 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):7000+1350+1350Curb weight (kg):8300
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3600Axle loads (kg):19165
Gross weight (kg):28000Tyres:11.00-20