AUTO-CHE

Yinbao dump trailer

#1

(batch #259)

Yinbao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Yinbao Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16300Cargo body (mm):12740 × 600/500/400 ×...
Wheelbase (mm):6800+1310+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2700Axle loads (kg):-/23700

#2

(batch #245)

Yinbao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Yinbao Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):31500Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):10880 × 600/500/400 × 2280
Wheelbase (mm):5650+1310+1310Curb weight (kg):8500
Dimensions (mm):11000 × 2500 × 3000Axle loads (kg):-/24000

#3

(batch #240)

Yinbao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Yinbao Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):31500Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16050Cargo body (mm):12740 × 600/500/400/300...
Wheelbase (mm):6800+1310+1310Curb weight (kg):8500
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3000Axle loads (kg):-/23950

#4

(batch #240)

Yinbao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Yinbao Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):27000Gross weight (kg):35000
Fifth wheel (kg):17000Cargo body (mm):9740 × 600/500/400 × 2280
Wheelbase (mm):5960+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):10000 × 2500 × 3000Axle loads (kg):-/18000

#5

(batch #240)

Yinbao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Yinbao Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16300Cargo body (mm):12740 × 600 × 2300
Wheelbase (mm):6800+1310+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2700Axle loads (kg):-/23700

#6

(batch #232)

Yinbao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Yinbao Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16050Cargo body (mm):12740 × 2300 × 600/500/400...
Wheelbase (mm):6800+1310+1310Curb weight (kg):8500
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3000Axle loads (kg):-/23950
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR

#7

(batch #232)

Yinbao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Yinbao Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):17000Cargo body (mm):9740 × 2280 × 600/500/400
Wheelbase (mm):5960+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):10000 × 2500 × 3000Axle loads (kg):-/18000
Gross weight (kg):35000Tyres:11.00R2014PR, 12R22.512PR

#8

(batch #232)

Yinbao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Yinbao Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16300Cargo body (mm):12740 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):6800+1310+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2700Axle loads (kg):-/23700
Gross weight (kg):40000Tyres:10.00R2012PR, 11.00-2012PR...

#9

(batch #225)

Yinbao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Yinbao Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16300Cargo body (mm):12740 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):6800+1310+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2700Axle loads (kg):-/23700
Gross weight (kg):40000Tyres:10.00R2012PR, 11.00-2012PR...

#10

(batch #223)

Yinbao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Yinbao Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16250Cargo body (mm):12740 × 2300 × 600/500/400...
Wheelbase (mm):6800+1310+1310Curb weight (kg):8500
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3000Axle loads (kg):-/23950
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR

#11

(batch #222)

Yinbao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Yinbao Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):17000Cargo body (mm):9740 × 2280 × 600/500/400
Wheelbase (mm):5960+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):10000 × 2500 × 3000Axle loads (kg):-/18000
Gross weight (kg):35000Tyres:11.00R2014PR, 12R22.512PR

#12

(batch #204)

Yinbao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Yinbao Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16300Cargo body (mm):12740 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):6800+1310+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2700Axle loads (kg):-/23700
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R20, 12.00R20, 11.00-...

#13

(batch #193)

Yinbao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Yinbao Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16300Cargo body (mm):12740 × 2300 × 800/700/600
Wheelbase (mm):6800+1310+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2900/2800/2...Axle loads (kg):-/23700
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R20, 12.00R20, 11.00-...

#14

(batch #154)

Yinbao dump semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Yinbao Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):15990, 16000Cargo body (mm):12740/12240 × 2300 ×...
Wheelbase (mm):6800+1310+1310, 6700+1310+...Curb weight (kg):9990, 9490
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2900Axle loads (kg):24000 , -/23990
Gross weight (kg):39990Tyres:11.00R20, 12.00R20