AUTO-CHE

Zhongji Huashuo box body van trailer

#1

(batch #280)

Zhongji Huashuo box body van semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Xinxiang Huashuo Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32200, 32800Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850/12350 × 2400/2200/20...
Wheelbase (mm):6880+1310+1310, 6780+1310+...Curb weight (kg):7800, 7200
Dimensions (mm):13000/12500 × 2550 ×...Axle loads (kg):-/24000

#2

(batch #278)

Zhongji Huashuo box body van semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Xinxiang Huashuo Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):31500, 31800, 32200Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):14450/13850/13350 × 2600/2...
Wheelbase (mm):7880+1310+1310, 7780+1310+...Curb weight (kg):8500, 8200, 7800
Dimensions (mm):14600/14000/13500 × 2550...Axle loads (kg):-/24000

#3

(batch #276)

Zhongji Huashuo box body van semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Xinxiang Huashuo Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33200Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):10850 × 1800 × 2450/2400/2...
Wheelbase (mm):5400+1310+1310Curb weight (kg):6800
Dimensions (mm):11000 × 2550 × 3380Axle loads (kg):-/24000