AUTO-CHE

Wangjiang moped

#1

(batch #261)

Wangjiang moped manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Engine:1P39FMB-2Wheelbase (mm):1350
Displacement (cc):50Dimensions (mm):1950 × 760 × 1085
Power (kW):2.5Gross weight (kg):203
Seating capacity:1Curb weight (kg):128

#2

(batch #261)

Wangjiang moped manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Engine:1P39FMB-2Wheelbase (mm):1215
Displacement (cc):50Dimensions (mm):1700 × 750 × 1040
Power (kW):2.5Gross weight (kg):180
Seating capacity:1Curb weight (kg):105

#3

(batch #250)

Wangjiang moped manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Seating capacity:1Speed (km/h):50
Dimensions (mm):2000 × 790 × 1090  
Gross weight (kg):174  
Curb weight (kg):99