AUTO-CHE

Zhongyi Bus sleeper bus

#1

(batch #94)

Zhongyi Bus sleeper bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:MAN 18/310-01Passenger capacity:27-42, 27-44
Engine:D2866LOH25- / /Wheelbase (mm):5800, 5900, 6000
Displacement (cc):11970Dimensions (mm):11990 × 2500 × 3800
Power (kW):228Gross weight (kg):16200

#2

(batch #86)

Zhongyi Bus sleeper bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:CA6110D130-2Passenger capacity:24-44
Engine:CA6DF2-22 / CA6DF2-24...Wheelbase (mm):6200
Displacement (cc):7127 / 7127 / 6618...Dimensions (mm):11990 × 2500 × 3890
Power (kW):162 / 177 / 177 ...Gross weight (kg):15500

#3

(batch #82)

Zhongyi Bus sleeper bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:CA6121DK8-2FPassenger capacity:20-44
Engine:YC6G300-20 / C300-20...Wheelbase (mm):5800-6400
Displacement (cc):7800 / 8268 / 9726...Dimensions (mm):11990 × 2500 × 3890
Power (kW):221 / 221 / 235 ...Gross weight (kg):15500

#4

(batch #75)

Zhongyi Bus sleeper bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:LBC6121Passenger capacity:20-42, 20-44
Engine:C325-20 / WD615.34 /...Wheelbase (mm):5650-6100
Displacement (cc):8268 / 9726 / 9726...Dimensions (mm):11990 × 2500 × 3800
Power (kW):239 / 250 / 280 ...Gross weight (kg):17000

#5

(batch #72)

Zhongyi Bus sleeper bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:DHZ6120KR6Passenger capacity:20-42, 20-44
Engine:YC6G270-20 / YC6G300-20...Wheelbase (mm):5300-6500, 5900
Displacement (cc):7800 / 7800 / 8424...Dimensions (mm):11990 × 2500 × 3800
Power (kW):199 / 221 / 243 ...Gross weight (kg):16500

#6

(batch #68)

Zhongyi Bus sleeper bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:HFF6124D29Passenger capacity:27-42, 27-44
Engine:C300-20 / YC6G300-20...Wheelbase (mm):5900
Displacement (cc):8268 / 7800 / 10520...Dimensions (mm):11975 × 2500 × 3800
Power (kW):221 / 221 / 239 ...Gross weight (kg):15500

#7

(batch #68)

Zhongyi Bus sleeper bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:SX6127APassenger capacity:27-42, 27-44
Engine:WD615.44 / WD615.44 /...Wheelbase (mm):6000, 5900, 5800
Displacement (cc):9726 / 9726 / 8424...Dimensions (mm):11990 × 2500 × 3800
Power (kW):235 / 235 / 243 ...Gross weight (kg):16500

#8

(batch #68)

Zhongyi Bus sleeper bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:DND6121JA450Passenger capacity:27-42, 27-44
Engine:PF6TA-12 / PE6TWheelbase (mm):6000 … 6400
Displacement (cc):12503 / 11670Dimensions (mm):11990 × 2500 × 3800
Power (kW):235 / 213Gross weight (kg):16700