AUTO-CHE

Zhongyi Bus bus

#1

(batch #284)

Zhongyi Bus bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:JS6580TDPFuel type:diesel fuel
Engine:SC28R143.1Q5APassenger capacity:10-18
Displacement (cc):2776Wheelbase (mm):3720
Power (kW):105Dimensions (mm):5995 × 2040 × 2645/2745

#2

(batch #283)

Zhongyi Bus bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:JS6580TDBJFuel type:gasoline
Engine:4GA1-2Passenger capacity:10-18
Displacement (cc):1997Wheelbase (mm):3720
Power (kW):140Dimensions (mm):5995 × 2040 × 2645/2745

#3

(batch #242)

Zhongyi Bus bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:HFC6685KY2F IIIDimensions (mm):7005 × 2060 × 2660
Fuel type:diesel fuelGross weight (kg):6500
Passenger capacity:10-23Curb weight (kg):4310
Wheelbase (mm):3935Axle loads (kg):2300/4200

#4

(batch #131)

Zhongyi Bus bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:CA6102D92-1Passenger capacity:24-47
Engine:YC6J190-20 / CA6DF2D-18...Wheelbase (mm):5000
Displacement (cc):6494 / 6557Dimensions (mm):10380 × 2500 × 3550
Power (kW):140 / 132Gross weight (kg):12000

#5

(batch #131)

Zhongyi Bus bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:HFF6103D11Passenger capacity:24-47
Engine:YC6A240-20 / YC6G240-20...Wheelbase (mm):5050, 4900
Displacement (cc):7252 / 7800 / 8268...Dimensions (mm):10490 × 2500 × 3650
Power (kW):177 / 177 / 180 ...Gross weight (kg):12000

#6

(batch #94)

Zhongyi Bus bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:MAN 18/310-01Passenger capacity:27-53, 55
Engine:D2866LOH25- / /Wheelbase (mm):5800, 5900, 6000
Displacement (cc):11970Dimensions (mm):11990 × 2500 × 3800
Power (kW):228Gross weight (kg):16500

#7

(batch #94)

Zhongyi Bus bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:NJ68501PUHGPassenger capacity:24-37
Engine:YC4G180-20 / / / EQB210-20...Wheelbase (mm):4000
Displacement (cc):5202 / 5883 / 6494...Dimensions (mm):8490 × 2350 × 3390
Power (kW):132 / 155 / 155 ...Gross weight (kg):10000

#8

(batch #94)

Zhongyi Bus bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:HFF6124D29Passenger capacity:27-53, 55
Engine:C300-20 / YC6G300-20...Wheelbase (mm):5900
Displacement (cc):8268 / 7800 / 10520...Dimensions (mm):11990 × 2500 × 3800
Power (kW):221 / 221 / 239 ...Gross weight (kg):15500

#9

(batch #94)

Zhongyi Bus bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:NJ66001HKDGPassenger capacity:13-16
Engine:CY4102BQ / CY4105Q /...Wheelbase (mm):3308
Displacement (cc):3856 / 4087 / 3760...Dimensions (mm):5950 × 2080 × 2730
Power (kW):70.6 / 74 / 75 / 70Gross weight (kg):4490

#10

(batch #94)

Zhongyi Bus bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:HFF6120D29Passenger capacity:20-42
Engine:YC6G270-20 / WD615.56...Wheelbase (mm):5900
Displacement (cc):7800 / 9726 / 7800...Dimensions (mm):11975 × 2480 × 3745
Power (kW):199 / 193 / 199 ...Gross weight (kg):15500

#11

(batch #82)

Zhongyi Bus bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:CA6900DHPassenger capacity:24-43
Engine:CA6DE2-22 / CA6DF2-22...Wheelbase (mm):4600-4500
Displacement (cc):6618 / 7127 / 6494...Dimensions (mm):9860 × 2500 × 3500
Power (kW):162 / 162 / 170 ...Gross weight (kg):12000

#12

(batch #74)

Zhongyi Bus bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:DHZ6120KR6Passenger capacity:27-53, 27-55
Engine:YC6G270-20 / YC6G300-20...Wheelbase (mm):5300-6500, 5900
Displacement (cc):7800 / 7800 / 8424...Dimensions (mm):11990 × 2500 × 3800
Power (kW):199 / 221 / 243 ...Gross weight (kg):16500

#13

(batch #72)

Zhongyi Bus bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:LBC6121Passenger capacity:27-53, 27-55
Engine:C325-20 / WD615.34 /...Wheelbase (mm):5650-6100
Displacement (cc):8268 / 9726 / 9726...Dimensions (mm):11990 × 2500 × 3800
Power (kW):239 / 250 / 280 ...Gross weight (kg):17000

#14

(batch #72)

Zhongyi Bus bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:HFC6782KYGPassenger capacity:17-35
Engine:YC4G170-20 / CA4DF2-17...Wheelbase (mm):3800
Displacement (cc):5202 / 4750 / 5202...Dimensions (mm):8160 × 2350 × 3390
Power (kW):125 / 125 / 132 ...Gross weight (kg):8900

#15

(batch #63)

Zhongyi Bus bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:DND6121JA450Passenger capacity:27-53, 55
Engine:PF6TA-12 / PE6TWheelbase (mm):6000 … 6400
Displacement (cc):12503 / 11670Dimensions (mm):11990 × 2500 × 3800
Power (kW):235 / 213Gross weight (kg):16900

#16

(batch #63)

Zhongyi Bus bus manufactured in China
Manufacturer:Jiangxi Yichun Bus Factory Co., Ltd. (China)
Chassis:SX6122DKAPassenger capacity:27-53, 27-55
Engine:WD615.44 / YC6L330-20...Wheelbase (mm):5800, 5900, 6000, 6100
Displacement (cc):9726 / 8424 / 7800...Dimensions (mm):11990 × 2500 × 3800
Power (kW):235 / 243 / 221 ...Gross weight (kg):16500