AUTO-CHE

Tongguang Jiuzhou low-density bulk powder transport trailer

#1

(batch #290)

Tongguang Jiuzhou low-density bulk powder transport semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):30500Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):9500
Wheelbase (mm):8500+1310+1310Axle loads (kg):-/24000 (三轴组)
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 4000Tyres:11.00R20 12PR, 11.00-20...

#2

(batch #290)

Tongguang Jiuzhou low-density bulk powder transport semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):30500, 31000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):9500, 9000
Wheelbase (mm):6300+1310+1310, 6000+1310+...Axle loads (kg):-/24000 (三轴组)
Dimensions (mm):11000/10500 × 2500 × 3990Tyres:11.00R20 12PR, 11.00-20...

#3

(batch #245)

Tongguang Jiuzhou low-density bulk powder transport semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):30500, 31000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):9500, 9000
Wheelbase (mm):6300+1310+1310, 6000+1310+...Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):11000/10500 × 2500 × 3990Tyres:11.00R2012PR, 11.00-2012PR...

#4

(batch #245)

Tongguang Jiuzhou low-density bulk powder transport semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):30500Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):9500
Wheelbase (mm):8500+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 4000Tyres:11.00R2012PR, 11.00-2012PR...

#5

(batch #238)

Tongguang Jiuzhou low-density bulk powder transport semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Ningbo Careful Special Cars Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):9500
Wheelbase (mm):8500+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 4000Tyres:11.00R2012PR, 11.00-2012PR...
Gross weight (kg):40000Number of axles:3

#6

(batch #236)

Tongguang Jiuzhou low-density bulk powder transport semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Ningbo Careful Special Cars Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):9500, 9000
Wheelbase (mm):6300+1310+1310, 6000+1310+...Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):11000/10500 × 2500 × 3990Tyres:11.00R2012PR, 11.00-2012PR...
Gross weight (kg):40000Number of axles:3

#7

(batch #225)

Tongguang Jiuzhou low-density bulk powder transport semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Mengyin Jiuzhou Machinery Vehicles Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Curb weight (kg):9500
Wheelbase (mm):8500+1310+1310Axle loads (kg):-/24000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 4000Tyres:11.00R2012PR, 11.00-2012PR...
Gross weight (kg):40000Number of axles:3