AUTO-CHE

Tongguang Jiuzhou

Tongguang Jiuzhou vehicles are made in China by the following companies:

Trailer

(batch #290)

 • Tongguang Jiuzhou trailer
 • Rated capacity (kg): 33000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12810/12310 × 600 × 2320/2390/2460/...
 • Wheelbase (mm): 6250+1310+1310, 6550+1310+1310, 6850...

(batch #290)

 • Tongguang Jiuzhou trailer
 • Rated capacity (kg): 31500
 • Fifth wheel (kg): 13700
 • Gross weight (kg): 37000
 • Cargo body (mm): 12810/12310/11810 × 600 × 2320/2390...
 • Wheelbase (mm): 6250+1310+1310, 6400+1310+1310, 6650...

(batch #290)

 • Tongguang Jiuzhou trailer
 • Rated capacity (kg): 34400
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12810/12310 × 600 × 2390/2320/2460/...
 • Wheelbase (mm): 6250+1310+1310, 6400+1310+1310, 6650...

(batch #288)

 • Tongguang Jiuzhou trailer
 • Rated capacity (kg): 34400
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12810/12310 × 600 × 2390/2320/2460/...
 • Wheelbase (mm): 6250+1310+1310, 6400+1310+1310, 6650...

(batch #267)

 • Tongguang Jiuzhou trailer
 • Rated capacity (kg): 31500
 • Fifth wheel (kg): 13700
 • Gross weight (kg): 37000
 • Cargo body (mm): 12810/12310/11810 × 600 × 2320/2390
 • Wheelbase (mm): 6250+1310+1310, 6400+1310+1310, 6650...
show all 5 models (34 items)

Stake trailer

show all 16 models (138 items)

Container transport trailer

show all 8 models (48 items)

Box body van trailer

show all 4 models (22 items)

Dump trailer

show all 2 models (19 items)

Flatbed dump trailer

show all 2 models (7 items)

Flatbed trailer

show all 2 models (8 items)

Lowboy

show all 1 model (7 items)

Vehicle transport trailer

show all 1 model (5 items)

Petrochemical trailer

Oil tank trailer

show all 1 model (7 items)

Bulk cargo trailer

Bulk powder trailer

Low-density bulk powder transport trailer
show all 2 models (7 items)

Special purpose vehicle

Municipal sanitation truck

Sprinkler machine (water tank truck)

Sprinkler / sprayer truck
show all 1 model (3 items)
 • Tongguang Jiuzhou
 • Tongguangjiuzhou