AUTO-CHE

Shuangjian motorcycle

#1

Shuangjian logo (batch #281)

Shuangjian motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:162FMJ-2Seating capacity:2
Displacement (cc):149Wheelbase (mm):1310
Power (kW):8.5Dimensions (mm):2070 × 750 × 1120
Fuel type:gasolineGross weight (kg):270
Shuangjian

#2

Shuangjian logo (batch #280)

Shuangjian motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:162FMJ-2Seating capacity:2
Displacement (cc):149Wheelbase (mm):1335
Power (kW):8.5Dimensions (mm):2070 × 725 × 1075
Fuel type:gasolineGross weight (kg):268
Shuangjian

#3

Shuangjian logo (batch #280)

Shuangjian motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:162FMJ-2Seating capacity:2
Displacement (cc):149Wheelbase (mm):1310
Power (kW):8.5Dimensions (mm):2070 × 750 × 1095
Fuel type:gasolineGross weight (kg):270
Shuangjian

#4

Shuangjian logo (batch #280)

Shuangjian motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:162FMJ-2Seating capacity:2
Displacement (cc):149Wheelbase (mm):1300
Power (kW):8.5Dimensions (mm):2070 × 780 × 1100
Fuel type:gasolineGross weight (kg):270
Shuangjian

#5

Shuangjian logo (batch #280)

Shuangjian motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:157FMI-3Seating capacity:2
Displacement (cc):124Wheelbase (mm):1260
Power (kW):7.8Dimensions (mm):1990 × 750 × 1010
Fuel type:gasolineGross weight (kg):260
Shuangjian

#6

Shuangjian logo (batch #280)

Shuangjian motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:157FMI-3Seating capacity:2
Displacement (cc):124Wheelbase (mm):1310
Power (kW):7.8Dimensions (mm):2000 × 840 × 1140
Fuel type:gasolineGross weight (kg):270
Shuangjian

#7

Shuangjian logo (batch #280)

Shuangjian motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:157FMI-3Seating capacity:2
Displacement (cc):124Wheelbase (mm):1260
Power (kW):7.8Dimensions (mm):2000 × 720 × 1130
Fuel type:gasolineGross weight (kg):270
Shuangjian

#8

Shuangjian logo (batch #280)

Shuangjian motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:162FMJ-2Seating capacity:2
Displacement (cc):149Wheelbase (mm):1280
Power (kW):8.5Dimensions (mm):2030 × 730 × 1030/1075
Fuel type:gasolineGross weight (kg):270
Shuangjian

#9

Shuangjian logo (batch #279)

Shuangjian motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:162FMJ-2Seating capacity:2
Displacement (cc):149Wheelbase (mm):1310
Power (kW):8.5Dimensions (mm):2070 × 750 × 1095
Fuel type:gasolineGross weight (kg):270
Shuangjian

#10

Shuangjian logo (batch #279)

Shuangjian motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:162FMJ-2Seating capacity:2
Displacement (cc):149Wheelbase (mm):1335
Power (kW):8.5Dimensions (mm):2070 × 725 × 1075
Fuel type:gasolineGross weight (kg):268
Shuangjian

#11

Shuangjian logo (batch #272)

Shuangjian motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:162FMJ-2Seating capacity:2
Displacement (cc):149Wheelbase (mm):1300
Power (kW):8.5Dimensions (mm):2070 × 780 × 1100
Fuel type:gasolineGross weight (kg):270
Shuangjian

#12

Shuangjian logo (batch #248)

Shuangjian motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):90
Dimensions (mm):2070 × 780 × 1100  
Gross weight (kg):270  
Curb weight (kg):120  
Shuangjian

#13

Shuangjian logo (batch #248)

Shuangjian motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):85
Dimensions (mm):2000 × 840 × 1140  
Gross weight (kg):270  
Curb weight (kg):120  
Shuangjian

#14

Shuangjian logo (batch #248)

Shuangjian motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):85
Dimensions (mm):1990 × 750 × 1010  
Gross weight (kg):260  
Curb weight (kg):110  
Shuangjian

#15

Shuangjian logo (batch #248)

Shuangjian motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):85
Dimensions (mm):2000 × 720 × 1130  
Gross weight (kg):270  
Curb weight (kg):120  
Shuangjian

#16

Shuangjian logo (batch #235)

Shuangjian motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):90
Dimensions (mm):2030 × 730 × 1030/1075  
Gross weight (kg):270  
Curb weight (kg):120  
Shuangjian