AUTO-CHE

Jianlong scooter

#1

(batch #291)

Jianlong scooter manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Jianshe Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. (China)
Engine:N1P52QMI-BSeating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1235
Power (kW):5.2Dimensions (mm):1840 × 720 × 1080
Fuel type:gasolineGross weight (kg):247

#2

(batch #291)

Jianlong scooter manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Jianshe Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. (China)
Engine:N1P52QMI-BSeating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1310
Power (kW):5.2Dimensions (mm):1860 × 670 × 1120
Fuel type:gasolineGross weight (kg):254

#3

(batch #291)

Jianlong scooter manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Jianshe Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. (China)
Engine:N1P52QMI-BSeating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1230
Power (kW):5.2Dimensions (mm):1855 × 710 × 1120
Fuel type:gasolineGross weight (kg):255

#4

(batch #291)

Jianlong scooter manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Jianshe Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. (China)
Engine:N1P52QMI-BSeating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1260
Power (kW):5.2Dimensions (mm):1790 × 680 × 1070
Fuel type:gasolineGross weight (kg):259

#5

(batch #290)

Jianlong scooter manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Jianshe Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:N1P52QMI-BSeating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1235
Power (kW):5.2Dimensions (mm):1840 × 720 × 1080
Fuel type:gasolineGross weight (kg):247

#6

(batch #288)

Jianlong scooter manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Jianshe Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:N1P52QMI-BSeating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1260
Power (kW):5.2Dimensions (mm):1790 × 680 × 1070
Fuel type:gasolineGross weight (kg):259

#7

(batch #288)

Jianlong scooter manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Jianshe Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:N1P52QMI-BSeating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1310
Power (kW):5.2Dimensions (mm):1860 × 670 × 1120
Fuel type:gasolineGross weight (kg):254

#8

(batch #288)

Jianlong scooter manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Jianshe Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:N1P52QMI-BSeating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1230
Power (kW):5.2Dimensions (mm):1855 × 710 × 1120
Fuel type:gasolineGross weight (kg):255