AUTO-CHE

Jianlong motorcycle

#1

(batch #291)

Jianlong motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Jianshe Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. (China)
Engine:162FMJ-BSeating capacity:2
Displacement (cc):149Wheelbase (mm):1300
Power (kW):8.2Dimensions (mm):2060 × 800 × 1080
Fuel type:gasolineGross weight (kg):266

#2

(batch #288)

Jianlong motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Jianshe Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:162FMJ-BSeating capacity:2
Displacement (cc):149Wheelbase (mm):1300
Power (kW):8.2Dimensions (mm):2060 × 800 × 1080
Fuel type:gasolineGross weight (kg):266