AUTO-CHE

Hengxin Zhiyuan trailer

#1

(batch #259)

Hengxin Zhiyuan semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Chuzhou Hengxin Industry & Trade Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12350/12850 × 400/600...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6750+1310+...Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):12500/13000 × 2500 × 2900Axle loads (kg):-/24000

#2

(batch #252)

Hengxin Zhiyuan semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Chuzhou Hengxin Industry & Trade Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12760 × 600 × 2300/2350/23...
Wheelbase (mm):6700+1310+1310Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2900Axle loads (kg):-/24000

#3

(batch #251)

Hengxin Zhiyuan semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Chuzhou Hengxin Industry & Trade Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12760 × 600 × 2300/2350
Wheelbase (mm):6700+1310+1310Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2900Axle loads (kg):-/24000

#4

(batch #249)

Hengxin Zhiyuan semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Chuzhou Hengxin Industry & Trade Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12760 × 2300/2350 × 600
Wheelbase (mm):6700+1310+1310Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2900Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR