AUTO-CHE

Hengxin Zhiyuan

Hengxin Zhiyuan vehicles are made in China by (a vehicle manufacturer in Chuzhou, Anhui Province).

Trailer

(batch #259)

 • Hengxin Zhiyuan trailer
 • Rated capacity (kg): 34000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12350/12850 × 400/600 × 2300/2340/2400
 • Wheelbase (mm): 6250+1310+1310, 6750+1310+1310
show all 2 models (4 items)

Lowboy

(batch #285)

 • Hengxin Zhiyuan lowboy
 • Rated capacity (kg): 30000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Wheelbase (mm): 7810+1310+1310, 8310+1310+1310
 • Dimensions (mm): 12500/13000 × 2800/3000 × 1700/3100

(batch #259)

 • Hengxin Zhiyuan lowboy
 • Rated capacity (kg): 30000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Wheelbase (mm): 7810+1310+1310, 8310+1310+1310
 • Dimensions (mm): 12500/13000 × 2800/3000 × 1700/3100
show all 2 models (7 items)

Dump trailer

show all 2 models (6 items)

Flatbed dump trailer

show all 3 models (5 items)

Stake trailer

show all 1 model (2 items)

Box body van trailer

show all 1 model (1 item)

Flatbed trailer

show all 1 model (1 item)

Vehicle transport trailer

show all 1 model (1 item)

Other trailer

Sewage transport tank trailer

Toxic and infectious items tank trailer
show all 1 model (1 item)

Food trailer

Edible oil transport tank trailer

show all 1 model (3 items)
Aluminium cooking oil trailer
show all 2 models (2 items)

Liquid food transport tank trailer

show all 1 model (1 item)

Petrochemical trailer

Flammable liquid tank trailer

show all 7 models (18 items)

Corrosive materials transport tank trailer

show all 7 models (10 items)

Oxidizing materials transport tank trailer

show all 2 models (3 items)

Oil tank trailer

show all 1 model (2 items)

Container transport trailer

Special tank containers transport trailer

Dangerous goods tank container skeletal trailer
show all 3 models (6 items)

Bulk cargo trailer

Bulk powder trailer

Low-density bulk powder transport trailer
show all 2 models (3 items)
Medium density bulk powder transport trailer
show all 1 model (2 items)

Truck

Truck mounted loader crane

show all 1 model (2 items)

Special purpose vehicle

Special transport vehicle

Other vehicle

Car transport truck
show all 3 models (3 items)

Chemical liquid tank truck

Flammable liquid aluminum tank trailer
show all 4 models (7 items)

Fuel tank truck

Oil tank truck
Aluminium oil tank trailer
show all 4 models (4 items)

Bulk powder tank truck

Pneumatic unloading bulk cement truck
show all 5 models (14 items)
Low-density bulk powder transport tank truck
show all 2 models (6 items)

Road and bridge construction vehicle

Asphalt distributor truck

Liquid asphalt transport tank trailer
show all 1 model (1 item)
 • Hengxin Zhiyuan
 • Hengxinzhiyuan