AUTO-CHE

Wrecker Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd.

Page 1 of 4

#1

(batch #290)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:HFC1043P71K2C2ZVFuel type:diesel fuel
Engine:WP3Q130E50; HFC4DE1-1DWheelbase (mm):3308
Displacement (cc):2970; 2746Dimensions (mm):5995 × 2300 × 2300
Power (kW):96; 112Gross weight (kg):4495

#2

(batch #290)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:QL1070A5KAYFuel type:diesel fuel
Engine:4KH1CN5HS; 4KH1-TCG51Wheelbase (mm):3815
Displacement (cc):2999; 2999Dimensions (mm):7300 × 2300 × 2250
Power (kW):96; 88Gross weight (kg):7300

#3

(batch #289)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:HFC1041P93K4C2ZVFuel type:diesel fuel
Engine:HFC4DF1-2D2; D25TCIE1;...Wheelbase (mm):3308, 2800, 3360
Displacement (cc):2544; 2499; 2771; 2970Dimensions (mm):5995 × 2300 × 2210
Power (kW):86; 105; 88; 96Gross weight (kg):4495

#4

(batch #288)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:QL10703KAR1YFuel type:diesel fuel
Engine:4JB1CNWheelbase (mm):3815
Displacement (cc):2771Dimensions (mm):7300 × 2300 × 2270
Power (kW):72Gross weight (kg):7300

#5

(batch #288)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:HFC1041P83K2C3Fuel type:diesel fuel
Engine:HFC4DA1-2CWheelbase (mm):3360
Displacement (cc):2771Dimensions (mm):5995 × 2200/2300 × 2210
Power (kW):88Gross weight (kg):4490

#6

(batch #288)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:QL1040A1HAYFuel type:diesel fuel
Engine:4KH1-TCG40Wheelbase (mm):3360
Displacement (cc):2999Dimensions (mm):5995 × 2200/2300 × 2210
Power (kW):88Gross weight (kg):4495

#7

(batch #288)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:DFA1090LJ11D5Fuel type:diesel fuel
Engine:CY4102-CE4C; YC4E140-42;...Wheelbase (mm):4400
Displacement (cc):3856; 4260; 3856; 3900Dimensions (mm):8320 × 2410 × 2580
Power (kW):91; 103; 100; 92Gross weight (kg):9400

#8

(batch #288)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:QL1070A1KAYFuel type:diesel fuel
Engine:4KH1-TCG40Wheelbase (mm):3815
Displacement (cc):2999Dimensions (mm):6430 × 1890 × 2250
Power (kW):88Gross weight (kg):7300

#9

(batch #288)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:QL1040A1HAYFuel type:diesel fuel
Engine:4KH1-TCG40Wheelbase (mm):3360
Displacement (cc):2999Dimensions (mm):5850 × 1890 × 2210
Power (kW):88Gross weight (kg):4495

#10

(batch #288)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:HFC1041P83K2C3Fuel type:diesel fuel
Engine:HFC4DA1-2CWheelbase (mm):3360
Displacement (cc):2771Dimensions (mm):5940 × 1890 × 2210
Power (kW):88Gross weight (kg):4490

#11

(batch #288)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:NJ1100DDJTFuel type:diesel fuel
Engine:YZ4DA1-40; CY4102-CE4C;...Wheelbase (mm):3800
Displacement (cc):3660; 3856; 3760; 3760;...Dimensions (mm):7340 × 2310 × 2500
Power (kW):95; 91; 95; 105; 105Gross weight (kg):10000

#12

(batch #288)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:QL11009PARYFuel type:diesel fuel
Engine:4HK1-TCG40Wheelbase (mm):5200
Displacement (cc):5193Dimensions (mm):9310 × 2410 × 2450
Power (kW):139Gross weight (kg):10000

#13

(batch #288)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:QL1070A1KAYFuel type:diesel fuel
Engine:4KH1-TCG40Wheelbase (mm):3815
Displacement (cc):2999Dimensions (mm):7300 × 2300 × 2250
Power (kW):88Gross weight (kg):7300

#14

(batch #288)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:HFC1081P91K1D1Fuel type:diesel fuel
Engine:CY4102-CE4C; YZ4DB1-40;...Wheelbase (mm):4150
Displacement (cc):3856; 4087; 3760; 3760;...Dimensions (mm):7735 × 2410 × 2340
Power (kW):91; 97; 105; 105; 96Gross weight (kg):8275

#15

(batch #288)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:NJ1090DCMT5Fuel type:diesel fuel
Engine:CY4102-CE4C; YZ4DA1-40Wheelbase (mm):4170, 4570
Displacement (cc):3856; 3660Dimensions (mm):8000/8400 × 2410 × 2450
Power (kW):91; 95Gross weight (kg):9495

#16

(batch #288)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:BJ1089VEJEA-FBFuel type:diesel fuel
Engine:ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154Wheelbase (mm):3800
Displacement (cc):3760; 3760Dimensions (mm):7390 × 2310 × 2350/2530
Power (kW):115; 115Gross weight (kg):8495

#17

(batch #288)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:HFC1081P91K2C5Fuel type:diesel fuel
Engine:CY4102-CE4B; YZ4DB1-40;...Wheelbase (mm):3815
Displacement (cc):3856; 4087; 3760; 3856;...Dimensions (mm):6550 × 2000 × 2220/2400
Power (kW):100; 97; 105; 91; 95;...Gross weight (kg):8280

#18

(batch #288)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:QL11009MARYFuel type:diesel fuel
Engine:4HK1-TCG40Wheelbase (mm):4475
Displacement (cc):5193Dimensions (mm):8250 × 2410 × 2450/2630
Power (kW):139Gross weight (kg):10000

#19

(batch #288)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:HFC1081P91K2C5Fuel type:diesel fuel
Engine:CY4102-CE4B; YZ4DB1-40;...Wheelbase (mm):3815
Displacement (cc):3856; 4087; 3760; 3856;...Dimensions (mm):7370 × 2310 × 2310/2490
Power (kW):100; 97; 105; 91; 95;...Gross weight (kg):8280

#20

(batch #287)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:NJ1042ZFDCMZFuel type:diesel fuel
Engine:SC28R125Q5A; SOFIM8140.43D...Wheelbase (mm):3308
Displacement (cc):2776; 2798Dimensions (mm):5995 × 2300 × 2265
Power (kW):92; 92Gross weight (kg):4490

#21

(batch #287)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:DFA1080SJ12D3Fuel type:diesel fuel
Engine:YC4E140-42; ISB3.9-125E40A...Wheelbase (mm):3800
Displacement (cc):4260; 3900; 3856; 3760;...Dimensions (mm):6660 × 2100 × 2440
Power (kW):103; 92; 91; 95; 88Gross weight (kg):8275

#22

(batch #287)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:DFA1080SJ12D3Fuel type:diesel fuel
Engine:YC4E140-42; ISB3.9-125E40A...Wheelbase (mm):3800
Displacement (cc):4260; 3900; 3856; 3760;...Dimensions (mm):7470 × 2310 × 2440
Power (kW):103; 92; 91; 95; 88Gross weight (kg):8275

#23

(batch #287)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:DFA1080SJ11D3Fuel type:diesel fuel
Engine:CY4102-CE4B; ISB3.9-125E40...Wheelbase (mm):3800
Displacement (cc):3856; 3900Dimensions (mm):7470 × 2310 × 2440/2620
Power (kW):100; 92Gross weight (kg):8495

#24

(batch #287)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:NJ1071ZHDCMZFuel type:diesel fuel
Engine:SOFIM8140.43D4; SC28R125Q4...Wheelbase (mm):3800
Displacement (cc):2798; 2776; 2998Dimensions (mm):7388 × 2310 × 2265
Power (kW):92; 92; 107Gross weight (kg):7350

#25

(batch #286)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:HFC1081P91K1C5ZVFuel type:diesel fuel
Engine:WP3Q130E50Wheelbase (mm):3815, 3365, 4150
Displacement (cc):2970Dimensions (mm):7375 × 2300/2400 × 2300
Power (kW):96Gross weight (kg):8280

#26

(batch #286)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:HFC1070P73K2C3ZFuel type:diesel fuel
Engine:HFC4DA1-2C; ISF2.8s4129T;...Wheelbase (mm):3360, 3815
Displacement (cc):2771; 2780; 2780Dimensions (mm):5995/7395 × 2310 × 2250
Power (kW):88; 96; 96Gross weight (kg):7350

#27

(batch #286)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:HFC1091P81K2C5Fuel type:diesel fuel
Engine:CY4102-CE4C; YZ4DB1-40;...Wheelbase (mm):3815
Displacement (cc):3856; 4087; 3760; 3856Dimensions (mm):7370 × 2310 × 2310/2490
Power (kW):91; 97; 105; 100Gross weight (kg):9495

#28

(batch #286)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:HFC1081P71K1C6Fuel type:diesel fuel
Engine:ISF3.8s4154; ISF3.8s4141;...Wheelbase (mm):3845, 3815
Displacement (cc):3760; 3760; 3760; 3900;...Dimensions (mm):7425 × 2310 × 2400
Power (kW):115; 105; 105; 103; 118;...Gross weight (kg):8275

#29

(batch #286)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:HFC1081K2FFuel type:diesel fuel
Engine:ISF3.8s4141Wheelbase (mm):3815
Displacement (cc):3760Dimensions (mm):7370 × 2310 × 2310/2490
Power (kW):105Gross weight (kg):8495

#30

(batch #285)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:BJ1089VEJEA-F2Fuel type:diesel fuel
Engine:ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154Wheelbase (mm):3800
Displacement (cc):3760; 3760Dimensions (mm):7390 × 2310 × 2350
Power (kW):115; 115Gross weight (kg):8280

#31

(batch #283)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:NJ1072ZHDCMZFuel type:diesel fuel
Engine:SOFIM8140.43DV; SC28R125Q5...Wheelbase (mm):3800
Displacement (cc):2798; 2776Dimensions (mm):7388 × 2300 × 2265
Power (kW):92; 92Gross weight (kg):7350

#32

(batch #282)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:HFC1041P83K2C3Fuel type:diesel fuel
Engine:HFC4DA1-2CWheelbase (mm):3360
Displacement (cc):2771Dimensions (mm):5995 × 2200/2300 × 2210
Power (kW):88Gross weight (kg):4490

#33

(batch #281)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:HFC1081P71K1C5ZVFuel type:diesel fuel
Engine:WP3Q130E50Wheelbase (mm):3815
Displacement (cc):2970Dimensions (mm):7395 × 2300 × 2300
Power (kW):96Gross weight (kg):8280

#34

(batch #276)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:QL10703KAR1YFuel type:diesel fuel
Engine:4JB1CNWheelbase (mm):3815
Displacement (cc):2771Dimensions (mm):7300 × 2300 × 2270
Power (kW):72Gross weight (kg):7300

#35

(batch #275)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:BJ1089VEJEA-F2Fuel type:diesel fuel
Engine:ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154Wheelbase (mm):3800
Displacement (cc):3760; 3760Dimensions (mm):7390 × 2310 × 2350
Power (kW):115; 115Gross weight (kg):8280

#36

(batch #275)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:DFL5160XXYBX1AFuel type:diesel fuel
Engine:ISDe210 40; ISDe185 40;...Wheelbase (mm):5600
Displacement (cc):6700; 6700; 4752; 4500;...Dimensions (mm):8730 × 2490 × 3000
Power (kW):155; 136; 132; 132; 132Gross weight (kg):16000

#37

(batch #275)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:DFL1120B13Fuel type:diesel fuel
Engine:ISDe180 40; ISDe160 40;...Wheelbase (mm):4700, 5000
Displacement (cc):4500; 4500; 6700; 4752;...Dimensions (mm):9430 × 2410 × 3450/3520
Power (kW):132; 118; 136; 118; 132;...Gross weight (kg):12495

#38

(batch #275)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:BJ1313VNPJJ-XAFuel type:diesel fuel
Engine:WP10.336E40; WP10.310E40;...Wheelbase (mm):1800+4700+1350
Displacement (cc):9726; 9726; 9726; 11596Dimensions (mm):11500 × 2498 × 3670/3230
Power (kW):247; 228; 228; 276Gross weight (kg):31000

#39

(batch #275)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:HFC1041P83K2C3Fuel type:diesel fuel
Engine:HFC4DA1-2CWheelbase (mm):3360
Displacement (cc):2771Dimensions (mm):5995 × 2200/2300 × 2210
Power (kW):88Gross weight (kg):4490

#40

(batch #275)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:QL1040A1HAYFuel type:diesel fuel
Engine:4KH1-TCG40Wheelbase (mm):3360
Displacement (cc):2999Dimensions (mm):5850 × 1890 × 2210
Power (kW):88Gross weight (kg):4495

#41

(batch #275)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:DFA1090LJ11D5Fuel type:diesel fuel
Engine:CY4102-CE4C; YC4E140-42;...Wheelbase (mm):4400
Displacement (cc):3856; 4260; 3856; 3900Dimensions (mm):8320 × 2410 × 2580
Power (kW):91; 103; 100; 92Gross weight (kg):9400

#42

(batch #275)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:BJ1129VFPEG-FAFuel type:diesel fuel
Engine:ISF3.8s4168; ISF3.8s4R168;...Wheelbase (mm):4700
Displacement (cc):3760; 3760; 3760Dimensions (mm):8895 × 2410 × 2440
Power (kW):125; 125; 115Gross weight (kg):12390

#43

(batch #275)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:QL1070A1KAYFuel type:diesel fuel
Engine:4KH1-TCG40Wheelbase (mm):3815
Displacement (cc):2999Dimensions (mm):6430 × 1890 × 2250
Power (kW):88Gross weight (kg):7300

#44

(batch #275)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:HFC1041P83K2C3Fuel type:diesel fuel
Engine:HFC4DA1-2CWheelbase (mm):3360
Displacement (cc):2771Dimensions (mm):5940 × 1890 × 2210
Power (kW):88Gross weight (kg):4490

#45

(batch #275)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:DFA1080SJ12D3Fuel type:diesel fuel
Engine:YC4E140-42; ISB3.9-125E40A...Wheelbase (mm):3800
Displacement (cc):4260; 3900; 3856; 3760;...Dimensions (mm):7470 × 2310 × 2440
Power (kW):103; 92; 91; 95; 88Gross weight (kg):8275

#46

(batch #275)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:SX1256NR564Fuel type:diesel fuel
Engine:WP10.300E40; WP10.336E40;...Wheelbase (mm):5575+1400
Displacement (cc):9726; 9726; 10800; 11596Dimensions (mm):10330 × 2498 × 3380/3830
Power (kW):221; 247; 250; 316Gross weight (kg):25000

#47

(batch #275)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:DFL1120B13Fuel type:diesel fuel
Engine:ISDe180 40; ISDe160 40;...Wheelbase (mm):4700, 5000
Displacement (cc):4500; 4500; 6700; 4752;...Dimensions (mm):7830/8130 × 2480 × 2810
Power (kW):132; 118; 136; 118; 132;...Gross weight (kg):12495

#48

(batch #275)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:SX1316NT466Fuel type:diesel fuel
Engine:WP10.336E40; WP12.336E40;...Wheelbase (mm):1800+4575+1400, 1950+4425+...
Displacement (cc):9726; 11596; 11596; 9726;...Dimensions (mm):11150 × 2498 × 3380/3830
Power (kW):247; 247; 276; 257; 250;...Gross weight (kg):31000

#49

(batch #275)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:DFA1080SJ12D3Fuel type:diesel fuel
Engine:YC4E140-42; ISB3.9-125E40A...Wheelbase (mm):3800
Displacement (cc):4260; 3900; 3856; 3760;...Dimensions (mm):6660 × 2100 × 2440
Power (kW):103; 92; 91; 95; 88Gross weight (kg):8275

#50

(batch #275)

Jinwang wrecker (tow truck) manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Jinyongda Industrial Co., Ltd. (China)
Chassis:BJ1089VEJEA-FBFuel type:diesel fuel
Engine:ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154Wheelbase (mm):3800
Displacement (cc):3760; 3760Dimensions (mm):7390 × 2310 × 2350/2530
Power (kW):115; 115Gross weight (kg):8495