AUTO-CHE

Zhongqing motorcycle

#1

(batch #291)

Zhongqing motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Jianshe Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. (China)
Engine:CQ157FMI-6Seating capacity:2
Displacement (cc):137Wheelbase (mm):1285
Power (kW):8.0Dimensions (mm):2020 × 740 × 1125
Fuel type:gasolineGross weight (kg):275

#2

(batch #291)

Zhongqing motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Jianshe Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. (China)
Engine:CQ154FMI-5Seating capacity:2
Displacement (cc):124Wheelbase (mm):1290
Power (kW):7.1Dimensions (mm):2020 × 745 × 1050
Fuel type:gasolineGross weight (kg):267

#3

(batch #291)

Zhongqing motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Jianshe Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. (China)
Engine:CQ154FMI-5Seating capacity:2
Displacement (cc):124Wheelbase (mm):1285
Power (kW):7.1Dimensions (mm):2020 × 740 × 1125
Fuel type:gasolineGross weight (kg):275

#4

(batch #291)

Zhongqing motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Jianshe Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. (China)
Engine:CQ154FMI-5Seating capacity:2
Displacement (cc):124Wheelbase (mm):1285
Power (kW):7.1Dimensions (mm):2020 × 740 × 1125
Fuel type:gasolineGross weight (kg):275

#5

(batch #268)

Zhongqing motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Foshan Nanhai Zhongmo Technology Co., Ltd. (China)
Engine:157FMJ-5Wheelbase (mm):1275
Displacement (cc):137Dimensions (mm):1970 × 750 × 1120
Power (kW):8.1Gross weight (kg):275
Seating capacity:2Curb weight (kg):125

#6

(batch #250)

Zhongqing motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Jianshe Motorcycle Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):90
Dimensions (mm):2020 × 740 × 1125  
Gross weight (kg):275  
Curb weight (kg):125  

#7

(batch #250)

Zhongqing motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Jianshe Motorcycle Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):90
Dimensions (mm):2020 × 740 × 1125  
Gross weight (kg):275  
Curb weight (kg):125  

#8

(batch #250)

Zhongqing motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Jianshe Motorcycle Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):90
Dimensions (mm):2020 × 745 × 1050  
Gross weight (kg):267  
Curb weight (kg):117  

#9

(batch #250)

Zhongqing motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Jianshe Motorcycle Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):90
Dimensions (mm):2020 × 740 × 1125  
Gross weight (kg):275  
Curb weight (kg):125  

#10

(batch #246)

Zhongqing motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Foshan Nanhai Zhongmo Technology Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):90
Dimensions (mm):1970 × 750 × 1120  
Gross weight (kg):275  
Curb weight (kg):125  

#11

(batch #242)

Zhongqing motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Foshan Nanhai Zhongmo Technology Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):90
Dimensions (mm):1970 × 750 × 1120  
Gross weight (kg):275  
Curb weight (kg):125  

#12

(batch #242)

Zhongqing motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Foshan Nanhai Zhongmo Technology Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):90
Dimensions (mm):2000 × 700 × 980  
Gross weight (kg):246  
Curb weight (kg):96  

#13

(batch #242)

Zhongqing motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Foshan Nanhai Zhongmo Technology Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):90
Dimensions (mm):2130 × 730 × 1080  
Gross weight (kg):260  
Curb weight (kg):110  

#14

(batch #242)

Zhongqing motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Foshan Nanhai Zhongmo Technology Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):90
Dimensions (mm):2000 × 720 × 1140  
Gross weight (kg):265  
Curb weight (kg):115