AUTO-CHE

Qilu Zhongya trailer

#1

(batch #288)

Qilu Zhongya semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Dong'e Zhongya Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12870 × 600 × 2340
Wheelbase (mm):6830+1310+1310Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2900Axle loads (kg):-/24000

#2

(batch #288)

Qilu Zhongya semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Dong'e Zhongya Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12870 × 600 × 2340
Wheelbase (mm):6830+1310+1310Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2800Axle loads (kg):-/24000

#3

(batch #239)

Qilu Zhongya semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Dong'e Zhongya Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12870 × 600 × 2340
Wheelbase (mm):6830+1310+1310Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2800Axle loads (kg):-/24000

#4

(batch #239)

Qilu Zhongya semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Dong'e Zhongya Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12870 × 600 × 2340
Wheelbase (mm):6830+1310+1310Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2900Axle loads (kg):-/24000

#5

(batch #235)

Qilu Zhongya semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Dong'e Zhongya Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):9850 × 600 × 2340
Wheelbase (mm):4980+1310+1310Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):10000 × 2500 × 2900Axle loads (kg):-/24000

#6

(batch #225)

Qilu Zhongya semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Dong'e Zhongya Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12870 × 2340 × 600
Wheelbase (mm):6830+1310+1310Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2800Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR

#7

(batch #225)

Qilu Zhongya semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Dong'e Zhongya Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12870 × 2340 × 600
Wheelbase (mm):6830+1310+1310Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2900Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR

#8

(batch #221)

Qilu Zhongya semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Dong'e Zhongya Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12870 × 2340 × 600
Wheelbase (mm):6830+1310+1310Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2800Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR

#9

(batch #221)

Qilu Zhongya semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Dong'e Zhongya Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12870 × 2340 × 600
Wheelbase (mm):6830+1310+1310Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2900Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR