AUTO-CHE

Jidong Julong stake trailer

#1

(batch #291)

Jidong Julong stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Jidong Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):10350 × 600 × 2350/2450
Wheelbase (mm):5380+1310+1310Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):10500 × 2550 × 3350/3550/3...Axle loads (kg):-/24000 (三轴组)

#2

(batch #267)

Jidong Julong stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Handan Jidong Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33800Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):10850 × 600 × 2350
Wheelbase (mm):5730+1310+1310, 6030+1310+...Curb weight (kg):6200
Dimensions (mm):11000 × 2500 × 3550/3350/3...Axle loads (kg):-/24000

#3

(batch #266)

Jidong Julong stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Handan Jidong Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33800Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):10850 × 600 × 2350
Wheelbase (mm):5730+1310+1310Curb weight (kg):6200
Dimensions (mm):11000 × 2500 × 3550/3350/3...Axle loads (kg):-/24000

#4

(batch #264)

Jidong Julong stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Handan Jidong Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32800Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):10850 × 600 × 2350
Wheelbase (mm):5730+1310+1310Curb weight (kg):6200
Dimensions (mm):11000 × 2500 × 3550/3350/3...Axle loads (kg):-/24000

#5

(batch #257)

Jidong Julong stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Handan Jidong Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33350Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850 × 600 × 2300/2350
Wheelbase (mm):6530+1310+1310, 6830+1310+...Curb weight (kg):6650
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3200/3400/3...Axle loads (kg):-/24000

#6

(batch #252)

Jidong Julong stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Jidong Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33500Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850/12350 × 600 × 2300/2...
Wheelbase (mm):6780+1310+1310, 6480+1310+...Curb weight (kg):6500
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 ×...Axle loads (kg):-/24000

#7

(batch #248)

Jidong Julong stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Donglin Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32000Gross weight (kg):39500
Fifth wheel (kg):15500Cargo body (mm):12850 × 600 × 2300
Wheelbase (mm):7180+1310+1310Curb weight (kg):7500
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3580Axle loads (kg):-/24000

#8

(batch #245)

Jidong Julong stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Zhejiang Changling Binjiang Motorcycle Co., Ltd. (Benda Motor Group) (China)
Rated capacity (kg):33500Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850 × 600 × 2300/2350
Wheelbase (mm):6730+1310+1310, 7030+1310+...Curb weight (kg):6500
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3340/3540/3...Axle loads (kg):-/24000

#9

(batch #245)

Jidong Julong stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Zhejiang Changling Binjiang Motorcycle Co., Ltd. (Benda Motor Group) (China)
Rated capacity (kg):33900Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):11350 × 600 × 2300/2350
Wheelbase (mm):5930+1310+1310, 6230+1310+...Curb weight (kg):6100
Dimensions (mm):11500 × 2500 × 3340/3540/3...Axle loads (kg):-/24000

#10

(batch #244)

Jidong Julong stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Jidong Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33500Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850 × 600 × 2300/2400
Wheelbase (mm):6780+1310+1310Curb weight (kg):6500
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3350/3550/3...Axle loads (kg):-/24000

#11

(batch #240)

Jidong Julong stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Jidong Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33500Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):10850 × 600 × 2300/2400
Wheelbase (mm):5380+1310+1310Curb weight (kg):6500
Dimensions (mm):11000 × 2500 × 3350/3550/3...Axle loads (kg):-/24000

#12

(batch #240)

Jidong Julong stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Jidong Special Vehicle Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33200Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850 × 600 × 2300/2400
Wheelbase (mm):6780+1310+1310Curb weight (kg):6800
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3300/3500/3...Axle loads (kg):-/24000