AUTO-CHE

Hongyun low-speed dump truck

#1

(batch #249)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Hongyun Vehicles Co., Ltd. (China)
Fuel type:diesel fuelGross weight (kg):3365
Rated capacity (kg):1000Cargo body (mm):3100 × 550 × 1800
Wheelbase (mm):2800Curb weight (kg):2170
Dimensions (mm):5200 × 1950 × 2230Speed (km/h):68.4

#2

(batch #249)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Hongyun Vehicles Co., Ltd. (China)
Fuel type:diesel fuelGross weight (kg):4450
Rated capacity (kg):1655Cargo body (mm):3700 × 590 × 1860
Wheelbase (mm):3300Curb weight (kg):2600
Dimensions (mm):5900 × 1980 × 2400Speed (km/h):69.3

#3

(batch #249)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Hongyun Vehicles Co., Ltd. (China)
Fuel type:diesel fuelGross weight (kg):4295
Rated capacity (kg):1500Cargo body (mm):3700 × 590 × 1860
Wheelbase (mm):3300Curb weight (kg):2600
Dimensions (mm):5900 × 1980 × 2400Speed (km/h):69.3

#4

(batch #249)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Hongyun Vehicles Co., Ltd. (China)
Fuel type:diesel fuelGross weight (kg):4295
Rated capacity (kg):1500Cargo body (mm):3700 × 590 × 1860
Wheelbase (mm):3300Curb weight (kg):2600
Dimensions (mm):5900 × 1980 × 2400Speed (km/h):67.8

#5

(batch #204)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Hongyun Vehicles Co., Ltd. (China)
Engine:4DX11-80NG2 / 4100QBWheelbase (mm):3300
Displacement (cc):3142 / 3298Dimensions (mm):5900 × 1980 × 2400
Power (kW):58.8 / 58.8Gross weight (kg):4450
Fuel type:diesel fuelCargo body (mm):3700 × 1860 × 590

#6

(batch #204)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Hongyun Vehicles Co., Ltd. (China)
Engine:4DX11-80NG2 / 4100QBWheelbase (mm):3300
Displacement (cc):3142 / 3298Dimensions (mm):5900 × 1980 × 2400
Power (kW):58.8 / 58.8Gross weight (kg):4295
Fuel type:diesel fuelCargo body (mm):3700 × 1860 × 590

#7

(batch #204)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Hongyun Vehicles Co., Ltd. (China)
Engine:QC495QWheelbase (mm):3300
Displacement (cc):2980Dimensions (mm):5900 × 1980 × 2400
Power (kW):49.0Gross weight (kg):4295
Fuel type:diesel fuelCargo body (mm):3700 × 1860 × 590

#8

(batch #204)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Hongyun Vehicles Co., Ltd. (China)
Engine:490AWheelbase (mm):2800
Displacement (cc):2540Dimensions (mm):5200 × 1950 × 2230
Power (kW):42Gross weight (kg):3365
Fuel type:diesel fuelCargo body (mm):3100 × 1800 × 550

#9

(batch #190)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Hongyun Vehicles Co., Ltd. (China)
Engine:4DX11-80NG2 / 4100QBWheelbase (mm):3300
Displacement (cc):3142 / 3298Dimensions (mm):5900 × 1980 × 2400
Power (kW):58.8 / 58.8Gross weight (kg):4450
Fuel type:diesel fuelCargo body (mm):3700 × 1860 × 590

#10

(batch #190)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Hongyun Vehicles Co., Ltd. (China)
Engine:4DX11-80NG2 / 4100QBWheelbase (mm):3300
Displacement (cc):3142 / 3298Dimensions (mm):5900 × 1980 × 2400
Power (kW):58.8 / 58.8Gross weight (kg):4295
Fuel type:diesel fuelCargo body (mm):3700 × 1860 × 590

#11

(batch #190)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Hongyun Vehicles Co., Ltd. (China)
Engine:QC495QWheelbase (mm):3300
Displacement (cc):2980Dimensions (mm):5900 × 1980 × 2400
Power (kW):49.0Gross weight (kg):4295
Fuel type:diesel fuelCargo body (mm):3700 × 1860 × 590

#12

(batch #190)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Hongyun Vehicles Co., Ltd. (China)
Engine:490AWheelbase (mm):2800
Displacement (cc):2540Dimensions (mm):5200 × 1950 × 2230
Power (kW):42Gross weight (kg):3365
Fuel type:diesel fuelCargo body (mm):3100 × 1800 × 550

#13

(batch #162)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Hongyun Vehicles Co., Ltd. (China)
Engine:490A / YSD490BWheelbase (mm):2800
Displacement (cc):2540 / 2543Dimensions (mm):5200 × 1950 × 2230
Power (kW):42.0 / 42.1Gross weight (kg):3365
Fuel type:diesel fuelCargo body (mm):3100 × 1800 × 550

#14

(batch #162)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Hongyun Vehicles Co., Ltd. (China)
Engine:490A / YSD490BWheelbase (mm):2600
Displacement (cc):2540 / 2543Dimensions (mm):4950 × 1950 × 2230
Power (kW):42.0 / 42.1Gross weight (kg):3365
Fuel type:diesel fuelCargo body (mm):3100 × 1800 × 550

#15

(batch #160)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Hongyun Vehicles Co., Ltd. (China)
Engine:4DX11-80NG2 / 4100QBWheelbase (mm):3300
Displacement (cc):3142 / 3298Dimensions (mm):5900 × 1980 × 2400
Power (kW):58.8 / 58.8Gross weight (kg):4295
Fuel type:diesel fuelCargo body (mm):3700 × 1860 × 590

#16

(batch #160)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Hongyun Vehicles Co., Ltd. (China)
Engine:4DX11-80NG2 / 4100QBWheelbase (mm):3300
Displacement (cc):3142 / 3298Dimensions (mm):5900 × 1980 × 2400
Power (kW):58.8 / 58.8Gross weight (kg):4450
Fuel type:diesel fuelCargo body (mm):3700 × 1860 × 590

#17

(batch #160)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Jiangsu Hongyun Vehicles Co., Ltd. (China)
Engine:QC495QWheelbase (mm):3300
Displacement (cc):2980Dimensions (mm):5900 × 1980 × 2400
Power (kW):49.0Gross weight (kg):4295
Fuel type:diesel fuelCargo body (mm):3700 × 1860 × 590

#18

(batch #142)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Nanjing Yuejin Motor Group Hongyun Agricultural Depot (China)
Engine:490 / YSD490QWheelbase (mm):2800
Displacement (cc):2545 / 2545Dimensions (mm):5200/5200 × 1950/1950...
Power (kW):47.0 / 45.1Gross weight (kg):3365
Fuel type:diesel fuelCargo body (mm):3100/3100 × 1800/1800...

#19

(batch #142)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Nanjing Yuejin Motor Group Hongyun Agricultural Depot (China)
Engine:QC495QWheelbase (mm):3300
Displacement (cc):2980Dimensions (mm):5900 × 1980 × 2400
Power (kW):49.0Gross weight (kg):4295
Fuel type:diesel fuelCargo body (mm):3700 × 1860 × 590

#20

(batch #142)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Nanjing Yuejin Motor Group Hongyun Agricultural Depot (China)
Engine:490AWheelbase (mm):2600
Displacement (cc):2545Dimensions (mm):4950 × 1950 × 2230
Power (kW):42.0Gross weight (kg):3365
Fuel type:diesel fuelCargo body (mm):3100 × 1800 × 550

#21

(batch #136)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Nanjing Yuejin Motor Group Hongyun Agricultural Depot (China)
Engine:SD4M60 / 4100QBWheelbase (mm):3300
Displacement (cc):3300 / 3298Dimensions (mm):5900 × 1980 × 2400
Power (kW):60.0 / 58.8Gross weight (kg):4295
Fuel type:diesel fuelCargo body (mm):3700 × 1860 × 590

#22

(batch #136)

Hongyun low-speed dump truck manufactured in China
Manufacturer:Nanjing Yuejin Motor Group Hongyun Agricultural Depot (China)
Engine:4100QB / SD4M60Wheelbase (mm):3300
Displacement (cc):3298 / 3300Dimensions (mm):5900 × 1980 × 2400
Power (kW):58.8 / 60.0Gross weight (kg):4450
Fuel type:diesel fuelCargo body (mm):3700 × 1860 × 590