AUTO-CHE

Ankai large luxury bus

#1

Ankai logo (batch #285)

Ankai large luxury bus manufactured in China
Manufacturer:Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. (China)
Engine:WP12.400E50Passenger capacity:24-69, 24-67
Displacement (cc):11596Wheelbase (mm):6500+1500
Power (kW):294Dimensions (mm):13700 × 2550 × 3950
Fuel type:diesel fuelGross weight (kg):22000
Ankai

#2

Ankai logo (batch #275)

Ankai large luxury bus manufactured in China
Manufacturer:Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. (China)
Engine:WP12.400E40Passenger capacity:24-65
Displacement (cc):11596Wheelbase (mm):6600+1500
Power (kW):294Dimensions (mm):13700 × 2550 × 3850
Fuel type:diesel fuelGross weight (kg):21000
Ankai

#3

Ankai logo (batch #275)

Ankai large luxury bus manufactured in China
Manufacturer:Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. (China)
Engine:WP12.400E40Passenger capacity:24-69, 24-67
Displacement (cc):11596Wheelbase (mm):6500+1500
Power (kW):294Dimensions (mm):13700 × 2550 × 3950
Fuel type:diesel fuelGross weight (kg):22000
Ankai

#4

Ankai logo (batch #269)

Ankai large luxury bus manufactured in China
Manufacturer:Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. (China)
Engine:WP12.400E40Wheelbase (mm):6500+1500
Displacement (cc):11596Dimensions (mm):13700 × 2550 × 3950
Power (kW):294Gross weight (kg):22000
Passenger capacity:24-69, 24-67Curb weight (kg):16200
Ankai

#5

Ankai logo (batch #266)

Ankai large luxury bus manufactured in China
Manufacturer:Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. (China)
Engine:WP12.400E40Wheelbase (mm):6500+1500
Displacement (cc):11596Dimensions (mm):13700 × 2550 × 3950
Power (kW):294Gross weight (kg):22000
Passenger capacity:24-69Curb weight (kg):16200
Ankai

#6

Ankai logo (batch #167)

Ankai large luxury bus manufactured in China
Manufacturer:Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. (China)
Engine:DV11 / DV11 / OM457LA...Passenger capacity:24-65
Displacement (cc):10963 / 10963 / 11967...Wheelbase (mm):6500+1500
Power (kW):279.5 / 308.9 / 260...Dimensions (mm):13700 × 2550 × 3950
Fuel type:diesel fuelGross weight (kg):22000
Ankai

#7

Ankai logo (batch #163)

Ankai large luxury bus manufactured in China
Manufacturer:Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. (China)
Engine:OM457LAPassenger capacity:24-51
Displacement (cc):11967Wheelbase (mm):6080
Power (kW):260Dimensions (mm):12000 × 2550 × 3950
Fuel type:diesel fuelGross weight (kg):17300
Ankai

#8

Ankai logo (batch #155)

Ankai large luxury bus manufactured in China
Manufacturer:Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. (China)
Engine:OM457LAPassenger capacity:24-57
Displacement (cc):11970Wheelbase (mm):6080
Power (kW):260Dimensions (mm):12000 × 2550 × 3950
Fuel type:diesel fuelGross weight (kg):17900
Ankai

#9

Ankai logo (batch #153)

Ankai large luxury bus manufactured in China
Manufacturer:Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. (China)
Engine:ISME42030 / OM457LAPassenger capacity:24-61
Displacement (cc):10800 / 11973Wheelbase (mm):6600+1500
Power (kW):306 / 315Dimensions (mm):13700 × 2550 × 3850
Fuel type:diesel fuelGross weight (kg):21000
Ankai

#10

Ankai logo (batch #153)

Ankai large luxury bus manufactured in China
Manufacturer:Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. (China)
Engine:DV11 / OM457LA / DV11Passenger capacity:24-61
Displacement (cc):10964 / 11967 / 10963Wheelbase (mm):6900+1500, 6600+1500
Power (kW):280 / 260 / 308.9Dimensions (mm):13700 × 2550 × 3850
Fuel type:diesel fuelGross weight (kg):21000
Ankai