AUTO-CHE

Stake trailer Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd.

#1

Xianda logo (batch #259)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12790/12290 × 600 × 2300
Wheelbase (mm):6580+1310+1310, 6330+1310+...Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 ×...Axle loads (kg):-/24000
Xianda

#2

Xianda logo (batch #259)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):30500, 30370Gross weight (kg):37920, 37700
Fifth wheel (kg):13920Cargo body (mm):12820 × 600 × 2300
Wheelbase (mm):6600+1350+1350Curb weight (kg):7420, 7330
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3550/3350Axle loads (kg):-/24000
Xianda

#3

Xianda logo (batch #240)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33700Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):10890 × 600 × 2370
Wheelbase (mm):5480+1310+1310, 5080+1310+...Curb weight (kg):6300
Dimensions (mm):11000 × 2500 × 3370/3570/3...Axle loads (kg):-/24000
Xianda

#4

Xianda logo (batch #240)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12870 × 600 × 2330
Wheelbase (mm):6590+1310+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3230/3630/3...Axle loads (kg):-/24000
Xianda

#5

Xianda logo (batch #240)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12855 × 600 × 2280/2310
Wheelbase (mm):6530+1310+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3420/3620/3...Axle loads (kg):-/24000
Xianda

#6

Xianda logo (batch #240)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12790/12290 × 600 × 2300
Wheelbase (mm):6580+1310+1310, 6330+1310+...Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 ×...Axle loads (kg):-/24000
Xianda

#7

Xianda logo (batch #240)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):21000Gross weight (kg):28000
Fifth wheel (kg):10000Cargo body (mm):12790/12290 × 600 × 2300
Wheelbase (mm):6580+1310+1310, 6330+1310+...Curb weight (kg):7000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 ×...Axle loads (kg):-/18000
Xianda

#8

Xianda logo (batch #240)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):30500, 30370Gross weight (kg):37920, 37700
Fifth wheel (kg):13920Cargo body (mm):12820 × 600 × 2300
Wheelbase (mm):6600+1350+1350Curb weight (kg):7420, 7330
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3550/3350Axle loads (kg):-/24000
Xianda

#9

Xianda logo (batch #231)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):10000Cargo body (mm):12790/12290 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):6580+1310+1310, 6330+1310+...Curb weight (kg):7000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 ×...Axle loads (kg):-/18000
Gross weight (kg):28000Tyres:9.00-2010PR
Xianda

#10

Xianda logo (batch #230)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12870 × 2330 × 600
Wheelbase (mm):6590+1310+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3230/3630/3...Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 11.00-2012PR
Xianda

#11

Xianda logo (batch #226)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12790/12290 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):6580+1310+1310, 6330+1310+...Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 ×...Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00-2012PR, 11.00R2012PR
Xianda

#12

Xianda logo (batch #226)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):13920Cargo body (mm):12820 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):6600+1350+1350Curb weight (kg):7420, 7330
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3550/3350Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):37920, 37700Tyres:11.00-2012PR, 11.00R2012PR
Xianda

#13

Xianda logo (batch #223)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):10890 × 2370 × 600
Wheelbase (mm):5480+1310+1310, 5080+1310+...Curb weight (kg):6300
Dimensions (mm):11000 × 2500 × 3370/3570/3...Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00-2012PR, 11.00R2012PR...
Xianda

#14

Xianda logo (batch #223)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12855 × 2280/2310 × 600
Wheelbase (mm):6530+1310+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3420/3620/3...Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00-2012PR, 11.00R2012PR
Xianda

#15

Xianda logo (batch #207)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):10890 × 2370 × 600
Wheelbase (mm):5480+1310+1310, 5080+1310+...Curb weight (kg):6300
Dimensions (mm):11000 × 2500 × 3370/3570/3...Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00-20, 11.00R20, 12R22....
Xianda

#16

Xianda logo (batch #185)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12870 × 2330 × 600
Wheelbase (mm):6590+1310+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3230/3630/3...Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:12.00R20, 12.00-20, 11.00R...
Xianda

#17

Xianda logo (batch #185)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12855 × 2280/2310 × 600
Wheelbase (mm):6530+1310+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3420/3620/3...Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:12.00-20, 12.00R20, 11.00-...
Xianda

#18

Xianda logo (batch #176)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12790/12290 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):6580+1310+1310, 6330+1310+...Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 ×...Axle loads (kg):24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00-20, 12.00-20
Xianda

#19

Xianda logo (batch #154)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):10000Cargo body (mm):12790/12290 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):6580+1310+1310, 6330+1310+...Curb weight (kg):7000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 ×...Axle loads (kg):18000
Gross weight (kg):28000Tyres:11.00-20
Xianda

#20

Xianda logo (batch #153)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12790/12290 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):6580+1310+1310, 6330+1310+...Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 ×...Axle loads (kg):24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00-20, 12.00-20
Xianda

#21

Xianda logo (batch #136)

Xianda stake semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Tangshan Hongda Vehicle Modification Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):13920Cargo body (mm):12820 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):6600+1350+1350Curb weight (kg):7420, 7330
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3550/3350Axle loads (kg):24000
Gross weight (kg):37920, 37700Tyres:11.00-20, 12.00-20
Xianda