AUTO-CHE

Zhongyi (Jiangsu)

Zhongyi (Jiangsu) vehicles are made in China by (an automobile manufacturer in Xuanwu, Jiangsu Province).

Car

Business bus

show all 1 model (1 item)

Special purpose vehicle

Public service vehicle

Motorhome

show all 22 models (47 items)

Service vehicle

show all 7 models (9 items)
Propaganda service vehicle
show all 1 model (1 item)

RV/caravan trailer

Caravan trailer
show all 6 models (12 items)

Special equipment vehicle

Power supply truck

show all 38 models (68 items)

Special transport vehicle

Police vehicle

Engineering works vehicle
show all 44 models (87 items)
Inspection vehicle
show all 29 models (55 items)
Monitoring vehicle
show all 3 models (5 items)
Prisoner transport vehicle
show all 2 models (3 items)
Troop carrying vehicle
show all 1 model (2 items)
Command vehicle
show all 2 models (2 items)

Media and communication vehicle

Communication vehicle

show all 38 models (66 items)

Propaganda van

show all 8 models (24 items)

Television vehicle

show all 1 model (1 item)

Road and bridge construction vehicle

Pavement maintenance truck

show all 3 models (4 items)

Emergency rescue vehicle

Power engineering work vehicle

show all 1 model (2 items)

Maintenance vehicle

Breakdown vehicle
show all 11 models (20 items)
Multi-purpose repair works vehicle
show all 1 model (1 item)

Emergency vehicle

Repair truck
show all 6 models (13 items)
Engineering rescue works vehicle
show all 6 models (9 items)

Medical vehicle

Ambulance

show all 36 models (73 items)
Emergency care vehicle
show all 1 model (1 item)

Medical examination vehicle

show all 10 models (14 items)
Physical medical examination vehicle
show all 3 models (5 items)
  • Zhongyi (Jiangsu)