AUTO-CHE

Zhongyan

Zhongyan vehicles are made in China by (a machinery manufacturer in Beijing, Beijing Municipality).

Trailer

(batch #229)

 • Zhongyan trailer
 • Fifth wheel (kg): 14230
 • Gross weight (kg): 37980
 • Cargo body (mm): 12800 × 2400 × 600
 • Wheelbase (mm): 7100+1310+1310
 • Dimensions (mm): 13000 × 2500 × 2630

(batch #221)

 • Zhongyan trailer
 • Fifth wheel (kg): 14230
 • Gross weight (kg): 37980
 • Cargo body (mm): 12800 × 2400 × 600
 • Wheelbase (mm): 7100+1310+1310
 • Dimensions (mm): 13000 × 2500 × 2630

(batch #106)

 • Zhongyan trailer
 • Fifth wheel (kg): 6000
 • Gross weight (kg): 13450
 • Cargo body (mm): 8500 × 2280 × 550
 • Wheelbase (mm): 5600
 • Dimensions (mm): 8600 × 2470 × 2470
show all 2 models (3 items)

Stake trailer

(batch #231)

 • Zhongyan stake trailer
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12800 × 2300 × 600
 • Wheelbase (mm): 6980+1310+1310
 • Dimensions (mm): 13000 × 2500 × 3400/3600

(batch #229)

 • Zhongyan stake trailer
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 11300 × 2300 × 600
 • Wheelbase (mm): 6080+1310+1310
 • Dimensions (mm): 11500 × 2500 × 3400/3600

(batch #229)

 • Zhongyan stake trailer
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12300 × 2300 × 600
 • Wheelbase (mm): 6480+1310+1310
 • Dimensions (mm): 12500 × 2500 × 3400/3600

(batch #224)

 • Zhongyan stake trailer
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 11300 × 2300 × 600
 • Wheelbase (mm): 6080+1310+1310
 • Dimensions (mm): 11500 × 2500 × 3400/3600
show all 3 models (8 items)

Box body van trailer

show all 2 models (6 items)

Flatbed trailer

show all 1 model (2 items)

Dump trailer

(batch #229)

 • Zhongyan dump trailer
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12800 × 2400 × 600
 • Wheelbase (mm): 7100+1310+1310
 • Dimensions (mm): 13000 × 2500 × 2850

(batch #223)

 • Zhongyan dump trailer
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12800 × 2400 × 600
 • Wheelbase (mm): 7100+1310+1310
 • Dimensions (mm): 13000 × 2500 × 2850
show all 1 model (2 items)

Other trailer

Weight testing trailer

show all 2 models (5 items)

Dump truck

(batch #228)

 • Zhongyan dump truck
 • Chassis: CA1180P1K2L2T1EA80
 • Engine: CA6DF3-24E3 CA6DE3-24E3 CA6DF3-22E3 CA6DE3-2...
 • Displacement (cc): 6740 6618 6740 6618 6744 6744 770...
 • Power (kW): 188 188 171 171 171 188 203 203 203 195 ...
 • Gross weight (kg): 18490

(batch #191)

 • Zhongyan dump truck
 • Chassis: CA1180P1K2L2T1EA80
 • Engine: CA6DF3-24E3 / CA6DE3-24E3 / CA6DF3-22E3 / CA...
 • Displacement (cc): 6740 / 6618 / 6740 / 6618 ...
 • Power (kW): 188 / 188 / 171 / 171 / 171 / ...
 • Gross weight (kg): 18490
show all 1 model (2 items)

Truck

Refrigerated truck

(batch #231)

 • Zhongyan refrigerated truck
 • Chassis: CA1313P7K1L11T4E
 • Engine: BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E3 CA6DL1-26E3 CA6D...
 • Displacement (cc): 7146 7146 7700 7700 7700 7700 7120
 • Power (kW): 203 216 203 216 195 209 195
 • Gross weight (kg): 31000

(batch #231)

 • Zhongyan refrigerated truck
 • Chassis: CA1170PK2L7T3EA80
 • Engine: BF4M1013-16E3 BF4M1013-18E3-10 CA6DE3-18E3 C...
 • Displacement (cc): 4764 4764 6618 6740 6744 6060 661...
 • Power (kW): 124 143 143 143 143 143 138 139 120 121
 • Gross weight (kg): 17490

(batch #216)

 • Zhongyan refrigerated truck
 • Chassis: CA1170PK2L7T3EA80
 • Engine: BF4M1013-16E3 BF4M1013-18E3-10 CA6DE3-18E3 C...
 • Displacement (cc): 4764 4764 6618 6740 6744 6060 661...
 • Power (kW): 124 / 143 / 143 / 143 / 143 / ...
 • Gross weight (kg): 17490

(batch #150)

 • Zhongyan refrigerated truck
 • Chassis: CA1170PK2L7T3EA80
 • Engine: BF4M1013-16E3 / BF4M1013-18E3-10 / CA6DE3-18...
 • Displacement (cc): 4764 / 4764 / 6618 / 6740
 • Power (kW): 118 / 136 / 136 / 132
 • Gross weight (kg): 17490
show all 3 models (6 items)

Insulated box van truck

(batch #231)

 • Zhongyan insulated box van truck
 • Chassis: CA1313P7K1L11T4E
 • Engine: BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E3 CA6DL1-26E3 CA6D...
 • Displacement (cc): 7146 7146 7700 7700 7700 7700 7120
 • Power (kW): 203 216 203 216 195 209 195
 • Gross weight (kg): 31000

(batch #231)

 • Zhongyan insulated box van truck
 • Chassis: CA1170PK2L7T3EA80
 • Engine: BF4M1013-16E3 BF4M1013-18E3-10 CA6DE3-18E3 C...
 • Displacement (cc): 4764 4764 6618 6740 6744 6060 661...
 • Power (kW): 124 143 143 143 143 143 138 139 120 121
 • Gross weight (kg): 17490

(batch #217)

 • Zhongyan insulated box van truck
 • Chassis: CA1170PK2L7T3EA80
 • Engine: BF4M1013-16E3 BF4M1013-18E3-10 CA6DE3-18E3 C...
 • Displacement (cc): 4764 4764 6618 6740 6744 6060 661...
 • Power (kW): 124 / 143 / 143 / 143 / 143 / ...
 • Gross weight (kg): 17490
show all 2 models (5 items)

Truck mounted loader crane

(batch #275)

 • Zhongyan truck mounted loader crane
 • Chassis: ZZ1317N3867D1B
 • Engine: D10.34-40; D10.38-40; D12.34-40; D12.38-40
 • Displacement (cc): 9726; 9726; 11596; 11596
 • Power (kW): 249; 276; 249; 279
 • Rated capacity (kg): 15070, 15005, 14890, 14825, 148...
show all 3 models (6 items)

Box van truck

(batch #274)

 • Zhongyan box van truck
 • Chassis: ZZ1167K501GE1
 • Engine: MC05.16-50; MC05.18-50; MC05.21-50; MC07.21-...
 • Displacement (cc): 4580; 4580; 4580; 6870; 6870
 • Power (kW): 118; 132; 151; 151; 176
 • Rated capacity (kg): 7990, 7925

(batch #80)

 • Zhongyan box van truck
 • Chassis: EQ1081T40DJ4A
 • Engine: CY4102BZQ / CY4102BZLQ / EQB125-20 /
 • Displacement (cc): 3856 / 3856 / 3920 /
 • Power (kW): 88 / 88 / 92 /
 • Gross weight (kg): 8395
show all 3 models (3 items)

Wing van truck

(batch #288)

 • Zhongyan wing van truck
 • Chassis: ZZ1255M56C3E1
 • Engine: MC05.21-50; MC07.21-50; MC07.24-50; MC07.28-...
 • Displacement (cc): 4580; 6870; 6870; 6870; 6870
 • Power (kW): 151; 151; 176; 206; 228
 • Rated capacity (kg): 13470, 13405

(batch #287)

 • Zhongyan wing van truck
 • Chassis: ZZ1257M56CGE1
 • Engine: MC05.21-50; MC07.21-50; MC07.24-50; MC07.28-...
 • Displacement (cc): 4580; 6870; 6870; 6870; 6870
 • Power (kW): 151; 151; 176; 206; 228
 • Rated capacity (kg): 14270, 14205, 14470, 14405
show all 8 models (11 items)

Dangerous goods transport van truck

show all 2 models (2 items)

Special purpose vehicle

Special equipment vehicle

Weight testing truck

(batch #288)

 • Zhongyan weight testing truck
 • Chassis: ZZ1257M56CGE1
 • Engine: MC05.21-50; MC07.21-50; MC07.24-50; MC07.28-...
 • Displacement (cc): 4580; 6870; 6870; 6870; 6870
 • Power (kW): 151; 151; 176; 206; 228
 • Gross weight (kg): 25000
show all 15 models (19 items)

Special transport vehicle

Oil tank truck

(batch #229)

 • Zhongyan oil tank truck
 • Chassis: ZZ1311M4661C1
 • Engine: WD615.93E WD615.93 WD615.92 WD615.92E WD615....
 • Displacement (cc): 9726 9726 9726 9726 9726 9726 972...
 • Power (kW): 213 213 196 196 198 213 221 221
 • Gross weight (kg): 31000
show all 19 models (31 items)
Fuel tank truck

(batch #229)

 • Zhongyan fuel tank truck
 • Chassis: EQ1168KJ
 • Engine: ISBE18530 / ISDe18030 / ISDe18530 / ISDe2103...
 • Displacement (cc): 5900 / 4500 / 6700 / 6700 ...
 • Power (kW): 136 / 132 / 136 / 155 / 140
 • Gross weight (kg): 16000

(batch #229)

 • Zhongyan fuel tank truck
 • Chassis: CA1163P7K2L2E
 • Engine: CA6DE3-18E3 / CA6DE3-22E3 / BF4M1013-18E3-10...
 • Displacement (cc): 6618 / 6618 / 4764 / 6740 ...
 • Power (kW): 136 / 162 / 136 / 136 / 162 / ...
 • Gross weight (kg): 16000
show all 7 models (11 items)

Gas cylinder transport truck

show all 10 models (20 items)

Postal vehicle

(batch #247)

 • Zhongyan postal vehicle
 • Chassis: CA1170PK2L7T3EA80
 • Engine: BF4M1013-16E3; BF4M1013-18E3-10; CA6DE3-18E3...
 • Displacement (cc): 4764; 4764; 6618; 6740; 6744; 606...
 • Power (kW): 124; 143; 143; 143; 143; 143; 138; 139; ...
 • Rated capacity (kg): 9445

(batch #240)

 • Zhongyan postal vehicle
 • Chassis: CA1170PK2L7T3EA80
 • Engine: BF4M1013-16E3 BF4M1013-18E3-10 CA6DE3-18E3 C...
 • Displacement (cc): 4764 4764 6618 6740 6744 6060 661...
 • Power (kW): 124 143 143 143 143 143 138 139 120 121
 • Gross weight (kg): 17490

(batch #232)

 • Zhongyan postal vehicle
 • Chassis: CA5120XXYPK2L5EA80-3
 • Engine: BF4M1013-16E3 / BF4M1013-18E3-10 / CA6DE3-18...
 • Displacement (cc): 4764 / 4764 / 6618 / 6740 ...
 • Power (kW): 124 143 143 140 125 124 143 143 139 138
 • Gross weight (kg): 12100

(batch #232)

 • Zhongyan postal vehicle
 • Chassis: CA1313P7K1L11T4E
 • Engine: BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E3 CA6DL1-26E3 CA6D...
 • Displacement (cc): 7146 7146 7700 7700 7700 7700 7120
 • Power (kW): 203 216 203 216 195 209 195
 • Gross weight (kg): 31000
show all 3 models (10 items)

Chemical liquid tank truck

show all 1 model (2 items)

Other vehicle

Horse transport van truck
show all 1 model (1 item)
Bulk grain truck
Bulk fodder truck
show all 1 model (1 item)

Police vehicle

Inspection vehicle
show all 1 model (1 item)

Dangerous goods transport vehicle

Flammable gas transport van truck
show all 5 models (6 items)
Explosives transport truck

(batch #229)

 • Zhongyan explosives transport truck
 • Chassis: CA1170PK2L7T3EA80
 • Engine: BF4M1013-16E3 BF4M1013-18E3-10 CA6DE3-18E3 C...
 • Displacement (cc): 4764 4764 6618 6740 6744 6060 661...
 • Power (kW): 124 143 143 143 143 143 138 139 120 121
 • Gross weight (kg): 17490

(batch #216)

 • Zhongyan explosives transport truck
 • Chassis: CA1170PK2L7T3EA80
 • Engine: BF4M1013-16E3 BF4M1013-18E3-10 CA6DE3-18E3 C...
 • Displacement (cc): 4764 4764 6618 6740 6744 6060 661...
 • Power (kW): 124 / 143 / 143 / 143 / 143 / ...
 • Gross weight (kg): 17490

(batch #150)

 • Zhongyan explosives transport truck
 • Chassis: CA1170PK2L6T3A80
 • Engine: CA6DF2D-17 / CA6DE2-17 / CA6DF2D-18 / CA6DE2...
 • Displacement (cc): 6557 / 6618 / 6557 / 6618 ...
 • Power (kW): 125 / 125 / 132 / 132 / 132 / 116
 • Gross weight (kg): 17490
show all 3 models (5 items)

Waste truck

Garbage truck
Detachable body garbage truck
show all 14 models (24 items)
Garbage compactor truck
show all 7 models (13 items)
Dump garbage truck
show all 3 models (4 items)

Media and communication vehicle

Mobile stage van truck

Show and exhibition vehicle
show all 2 models (2 items)

Road and bridge construction vehicle

Concrete mixer

Concrete mixer truck
show all 2 models (2 items)

Seal coating truck

Slurry seal coating truck
show all 1 model (1 item)

Municipal sanitation truck

Sprinkler machine (water tank truck)

show all 77 models (183 items)
Sprinkler / sprayer truck
show all 14 models (21 items)
Emergency water supply tank truck
show all 1 model (3 items)
Sprinkler trailer
show all 1 model (3 items)
Water tank truck
show all 1 model (1 item)

Suction truck

(batch #288)

 • Zhongyan suction truck
 • Chassis: ZZ1167K501GE1
 • Engine: MC05.16-50; MC05.18-50; MC05.21-50; MC07.21-...
 • Displacement (cc): 4580; 4580; 4580; 6870; 6870
 • Power (kW): 118; 132; 151; 151; 176
 • Rated capacity (kg): 8295, 8230
show all 17 models (30 items)

Snow remover truck

(batch #284)

 • Zhongyan snow remover truck
 • Chassis: ZZ3257N3847E1
 • Engine: D10.28-50; D10.31-50; D10.34-50; D10.38-50
 • Displacement (cc): 9726; 9726; 9726; 9726
 • Power (kW): 206; 228; 249; 276
 • Rated capacity (kg): 9470, , 9670
show all 10 models (28 items)

Street sprinkler truck

(batch #257)

 • Zhongyan street sprinkler truck
 • Chassis: EQ1168KJ
 • Engine: ISBE185 30; ISDe180 30; ISDe185 30; ISDe210 ...
 • Displacement (cc): 5900; 4500; 6700; 6700; 5900; 6494
 • Power (kW): 136; 132; 136; 155; 140; 140
 • Rated capacity (kg): 7000
show all 7 models (13 items)
Sewer flusher truck
show all 2 models (5 items)
Street sweeper truck
show all 1 model (2 items)
Street vacuum cleaner
show all 2 models (3 items)

Sprayer truck

show all 1 model (1 item)
Dust suppression truck

(batch #277)

 • Zhongyan dust suppression truck
 • Chassis: ZZ1167K501GE1
 • Engine: MC05.16-50; MC05.18-50; MC05.21-50; MC07.21-...
 • Displacement (cc): 4580; 4580; 4580; 6870; 6870
 • Power (kW): 118; 132; 151; 151; 176
 • Rated capacity (kg): 5970, 5905
show all 4 models (4 items)

Emergency rescue vehicle

Wrecker

(batch #289)

 • Zhongyan wrecker
 • Chassis: DFL5160XXYBX2V
 • Engine: ISD210 50; ISD190 50; ISD180 50; EQH180-52; ...
 • Displacement (cc): 6700; 6700; 4500; 4752; 4752; 590...
 • Power (kW): 155; 144; 132; 132; 132; 132; 180; 155
 • Gross weight (kg): 15800

(batch #289)

 • Zhongyan wrecker
 • Chassis: BJ1049V9JD6-A3
 • Engine: ISF2.8s5129T; ISF2.8s5148T; ISF3.8s5141; ISF...
 • Displacement (cc): 2780; 2780; 3760; 2780
 • Power (kW): 96; 110; 105; 87
 • Gross weight (kg): 4495

(batch #288)

 • Zhongyan wrecker
 • Chassis: BJ5089XXY-FA
 • Engine: ISF3.8s5141; ISF3.8s5154; ISF3.8E6154
 • Displacement (cc): 3760; 3760; 3760
 • Power (kW): 105; 115; 115
 • Gross weight (kg): 8280
show all 14 models (37 items)
 • Zhongyan