AUTO-CHE

Zhongjian

Zhongjian vehicles are made in China by (a manufacturing company in Tangshan, Hebei Province).

Trailer

Bulk cargo trailer

Bulk powder trailer

show all 4 models (4 items)
Medium density bulk powder transport trailer
show all 2 models (2 items)
Low-density bulk powder transport trailer
show all 1 model (1 item)
  • Zhongjian
  • CSCEC