AUTO-CHE

Yijia

Yijia vehicles are made in China by (a manufacturing company in Zhongqing, Chongqing Municipality).

Truck

Three-wheeler (tricar)

Cargo moto three-wheeler

show all 2 models (2 items)
  • Yijia