AUTO-CHE

Xinyangguang

Xinyangguang vehicles are made in China by (a manufacturing company in Zhongqing, Chongqing Municipality).

Truck

Three-wheeler (tricar)

Cargo moto three-wheeler

show all 5 models (9 items)
Cab cargo moto three-wheeler
show all 3 models (3 items)

Passenger tricycle

show all 3 models (3 items)

Moto

Scooter

show all 8 models (10 items)

Underbone motorcycle

show all 3 models (3 items)

Motorcycle

show all 9 models (9 items)
  • Xinyangguang