AUTO-CHE

Xinliba

Xinliba vehicles are made in China by (a manufacturing company in Zhongqing, Chongqing Municipality).

Truck

Three-wheeler (tricar)

Cargo moto three-wheeler

show all 4 models (4 items)
Cab cargo moto three-wheeler
show all 2 models (2 items)
  • Xinliba