AUTO-CHE

FAW Vizi FAW Vizi

FAW Vizi vehicles are made in China by (a car manufacturer in Tianjin, Tianjin Municipality).

FAW Vizi logo Car

FAW Vizi logo (batch #239)

  • FAW Vizi car
  • Seating capacity: 5
  • Gross weight (kg): 1357
  • Wheelbase (mm): 2370
  • Dimensions (mm): 3640 × 1660 × 1520
  • Fuel type: gasoline
  • FAW Vizi

FAW Vizi logo (batch #239)

  • FAW Vizi car
  • Seating capacity: 5
  • Gross weight (kg): 1320, 1350
  • Wheelbase (mm): 2370
  • Dimensions (mm): 3640 × 1660 × 1520
  • Fuel type: gasoline
  • FAW Vizi

FAW Vizi logo (batch #204)

  • FAW Vizi car
  • Engine: CA3GA2+
  • Displacement (cc): 993
  • Power (kW): 50.5
  • Seating capacity: 5
  • Gross weight (kg): 1310, 1330
  • FAW Vizi

FAW Vizi logo (batch #204)

  • FAW Vizi car
  • Engine: CA4GA1
  • Displacement (cc): 1339
  • Power (kW): 67
  • Seating capacity: 5
  • Gross weight (kg): 1315, 1335
  • FAW Vizi

FAW Vizi logo (batch #204)

  • FAW Vizi car
  • Engine: CA4GA1
  • Displacement (cc): 1339
  • Power (kW): 67
  • Seating capacity: 5
  • Gross weight (kg): 1315, 1335
  • FAW Vizi

FAW Vizi logo (batch #204)

  • FAW Vizi car
  • Engine: CA3GA2+
  • Displacement (cc): 993
  • Power (kW): 50.5
  • Seating capacity: 5
  • Gross weight (kg): 1310, 1330
  • FAW Vizi

FAW Vizi logo (batch #196)

  • FAW Vizi car
  • Engine: CA3GA2+
  • Displacement (cc): 993
  • Power (kW): 50.5
  • Seating capacity: 5
  • Gross weight (kg): 1310, 1330
  • FAW Vizi
show all 9 models (49 items)
  • FAW Vizi
  • Weizi