AUTO-CHE

Tongjiafu

Tongjiafu vehicles are made in China by (a manufacturing company in Baoji, Shaаnxi Province).

Bus

(batch #243)

 • Tongjiafu bus
 • Seating capacity: 5-8
 • Gross weight (kg): 1850
 • Wheelbase (mm): 2700
 • Dimensions (mm): 4030 × 1620 × 1900
 • Fuel type: gasoline

(batch #243)

 • Tongjiafu bus
 • Seating capacity: 5-8
 • Gross weight (kg): 1850
 • Wheelbase (mm): 2700
 • Dimensions (mm): 4030 × 1620 × 1900
 • Fuel type: gasoline

(batch #240)

 • Tongjiafu bus
 • Seating capacity: 5-8
 • Gross weight (kg): 1850
 • Wheelbase (mm): 2700
 • Dimensions (mm): 4030 × 1620 × 1900
 • Fuel type: gasoline
show all 3 models (11 items)

MPV

(batch #241)

 • Tongjiafu MPV
 • Chassis: STJ1020C III
 • Seating capacity: 7
 • Gross weight (kg): 2445
 • Wheelbase (mm): 3025
 • Dimensions (mm): 4855 × 1780 × 1900
show all 2 models (3 items)

Methanol MPV

show all 1 model (3 items)

Dual-fuel minibus

show all 1 model (2 items)

Electric MPV

show all 1 model (2 items)

Truck

Box van truck

show all 2 models (8 items)

Electric cargo van

show all 16 models (22 items)

Methanol cargo van

show all 1 model (3 items)

Cargo truck

(batch #245)

 • Tongjiafu cargo truck
 • Rated capacity (kg): 850
 • Gross weight (kg): 1991
 • Cargo body (mm): 2625 × 362/330 × 1530
 • Wheelbase (mm): 2700
 • Dimensions (mm): 4425 × 1605 × 1930
show all 2 models (4 items)

Light truck

Pickup truck
show all 2 models (5 items)
Dual-fuel pickup truck
show all 0 models (1 item)

Chassis

Pickup truck chassis

show all 1 model (1 item)

Electric light truck chassis

show all 1 model (1 item)

Dual-fuel pickup truck chassis

show all 1 model (1 item)

Refrigerated truck

Insulated box van truck

show all 1 model (2 items)

Special purpose vehicle

Special transport vehicle

Postal vehicle

show all 1 model (5 items)

Waste truck

Garbage truck
Detachable body garbage truck
show all 2 models (2 items)
Dump garbage truck
show all 1 model (1 item)

Medical vehicle

Ambulance

show all 1 model (1 item)
 • Tongjiafu