AUTO-CHE

Shuangqing

Shuangqing vehicles are made in China by (a manufacturing company in Zhongqing, Chongqing Municipality).

Truck

Three-wheeler (tricar)

Cargo moto three-wheeler

show all 5 models (5 items)
Cab cargo moto three-wheeler
show all 6 models (6 items)

Passenger tricycle

show all 2 models (2 items)
Auto rickshaw tricycle
show all 1 model (1 item)

Moto

Motorcycle

show all 5 models (6 items)

Underbone motorcycle

show all 1 model (1 item)
50cc underbone motorcycle
show all 1 model (1 item)
  • Shuangqing