AUTO-CHE

Shengdayin

Shengdayin vehicles are made in China by (an automobile manufacturer in Zhangjiagang, Jiangsu Province).

Trailer

Petrochemical trailer

Cryogenic liquid tank semi-trailer

show all 73 models (265 items)

Liquefied gas tank trailer

show all 12 models (25 items)

Carbon dioxide transport tank trailer

show all 1 model (3 items)

Special purpose vehicle

Special transport vehicle

Gas transport truck

Liquefied gas tank truck
show all 1 model (1 item)

Other vehicle

Cryogenic liquid tank truck
show all 56 models (131 items)
  • Shengdayin