AUTO-CHE

Jiulong Jiulong

Jiulong vehicles are made in China by (an automobile manufacturer in Suizhou, Hubei Province).

Jiulong logo Bus

Jiulong logo (batch #264)

 • Jiulong bus
 • Chassis: EQ6111KR5N III
 • Passenger capacity: 24-51, 24-53
 • Gross weight (kg): 15900
 • Wheelbase (mm): 5350
 • Dimensions (mm): 10780 × 2500 × 3770
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #251)

 • Jiulong bus
 • Chassis: EQ6111KR5N III
 • Passenger capacity: 24-51, 24-53
 • Gross weight (kg): 15900
 • Wheelbase (mm): 5350
 • Dimensions (mm): 10780 × 2500 × 3770
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #251)

 • Jiulong bus
 • Chassis: EQ6570K4AC1 III
 • Passenger capacity: 10-19
 • Gross weight (kg): 5860
 • Wheelbase (mm): 3300
 • Dimensions (mm): 5995 × 2240 × 2790/2990
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #247)

 • Jiulong bus
 • Chassis: EQ6570K4AC1 III
 • Passenger capacity: 24-25
 • Gross weight (kg): 6600
 • Wheelbase (mm): 3300
 • Dimensions (mm): 6610 × 2240 × 2790/2990
 • Jiulong
show all 6 models (9 items)

Jiulong logo City bus

Jiulong logo (batch #251)

 • Jiulong city bus
 • Chassis: HFC6640NY1V III
 • Passenger capacity: 40/10-28
 • Gross weight (kg): 7450
 • Wheelbase (mm): 3300
 • Dimensions (mm): 7245 × 2240 × 2790/2990
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #247)

 • Jiulong city bus
 • Chassis: EQ6572KJ4AC III
 • Passenger capacity: 34/10-25
 • Gross weight (kg): 6600
 • Wheelbase (mm): 3300
 • Dimensions (mm): 6610 × 2240 × 2790/2990
 • Jiulong
show all 2 models (3 items)

Jiulong logo Truck

Jiulong logo Refrigerated truck

Jiulong logo (batch #277)

 • Jiulong refrigerated truck
 • Chassis: DFL5160XXYBX1A
 • Engine: ISDe210 40; ISDe185 40; EQH180-40; ISDe180 4...
 • Displacement (cc): 6700; 6700; 4752; 4500; 5900
 • Power (kW): 155; 136; 132; 132; 132
 • Rated capacity (kg): 8000
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #275)

 • Jiulong refrigerated truck
 • Chassis: DFL5160XXYBX1A
 • Engine: ISDe210 40; ISDe185 40; EQH180-40; ISDe180 4...
 • Displacement (cc): 6700; 6700; 4752; 4500; 5900
 • Power (kW): 155; 136; 132; 132; 132
 • Rated capacity (kg): 8000
 • Jiulong
show all 2 models (8 items)

Jiulong logo Trailer

Jiulong logo Food trailer

Jiulong logo Edible oil transport tank trailer

show all 1 model (3 items)

Jiulong logo Petrochemical trailer

Jiulong logo Oil tank trailer

show all 12 models (40 items)

Jiulong logo Flammable liquid tank trailer

show all 6 models (18 items)

Jiulong logo Corrosive materials transport tank trailer

show all 2 models (8 items)

Jiulong logo Oxidizing materials transport tank trailer

show all 1 model (2 items)

Jiulong logo Bulk cargo trailer

Jiulong logo Ash transport trailer

show all 1 model (1 item)

Jiulong logo Bulk powder trailer

Jiulong logo Low-density bulk powder transport trailer
show all 2 models (2 items)

Jiulong logo Special purpose vehicle

Jiulong logo Oilfield special vehicle

Jiulong logo Other oilfield special vehicle

Jiulong logo Oilfield fluids tank truck

Jiulong logo (batch #287)

 • Jiulong oilfield fluids tank truck
 • Chassis: DFL1250BX5A
 • Engine: ISDe180 40; ISDe185 40; ISDe210 40; EQH180-4...
 • Displacement (cc): 4500; 6700; 6700; 4752; 5900; 590...
 • Power (kW): 132; 136; 155; 132; 132; 155; 180; 198
 • Rated capacity (kg): 14805
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #286)

 • Jiulong oilfield fluids tank truck
 • Chassis: EQ1041SJ3BDF
 • Engine: CY4BK551; YC4FA115-50; 4B2-115C50; ZD30D13-5...
 • Displacement (cc): 3707; 2982; 2545; 2953; 2771; 254...
 • Power (kW): 75; 85; 85; 96; 85; 64; 70; 85
 • Rated capacity (kg): 1560
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #285)

 • Jiulong oilfield fluids tank truck
 • Chassis: EQ1070SJ3BDF
 • Engine: CY4BK551; YC4FA115-50; 4B2-115C50; ZD30D13-5...
 • Displacement (cc): 3707; 2982; 2545; 2953; 2771; 254...
 • Power (kW): 75; 85; 85; 96; 85; 64; 70; 85
 • Rated capacity (kg): 3580
 • Jiulong
show all 12 models (18 items)

Jiulong logo Public service vehicle

Jiulong logo Food waste truck

show all 4 models (9 items)

Jiulong logo Mobile shop

Jiulong logo (batch #239)

 • Jiulong mobile shop
 • Chassis: EQ1060TJ20D3
 • Engine: YC4F90-30; CY4102-C3F; YN27CR; YN30CR; SD4BW...
 • Displacement (cc): 2659; 3856; 2672; 2977; 2545; 215...
 • Power (kW): 66; 70; 66; 76; 70; 65; 66; 75; 73; 75
 • Rated capacity (kg): 1305, 1370
 • Jiulong
show all 1 model (1 item)

Jiulong logo Special equipment vehicle

Jiulong logo Power supply truck

show all 27 models (57 items)

Jiulong logo Special transport vehicle

Jiulong logo Oil tank truck

Jiulong logo (batch #290)

 • Jiulong oil tank truck
 • Chassis: SX5250GYYXB4
 • Engine: WP6.245E50; WP7.270E51; WP7.300E51; WP9H336E...
 • Displacement (cc): 6750; 7470; 7470; 8800; 10800
 • Power (kW): 180; 199; 220; 247; 250
 • Rated capacity (kg): 14300, 14365
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #290)

 • Jiulong oil tank truck
 • Chassis: SX5310GYYXB6
 • Engine: WP7.300E51; WP9H336E50; ISM11E5 345
 • Displacement (cc): 7470; 8800; 10800
 • Power (kW): 220; 247; 250
 • Rated capacity (kg): 18600, 18665
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #290)

 • Jiulong oil tank truck
 • Chassis: SX5310GYYMB6
 • Engine: WP7.300E51; WP9H336E50; ISM11E5 345
 • Displacement (cc): 7470; 8800; 10800
 • Power (kW): 220; 247; 250
 • Rated capacity (kg): 18600, 18665
 • Jiulong
show all 78 models (186 items)
Jiulong logo Fuel tank truck

Jiulong logo (batch #289)

 • Jiulong fuel tank truck
 • Chassis: DFA1110SJ11D3
 • Engine: ISB3.9-125E40A; CY4102-CE4B; CY4102-CE4C; YC...
 • Displacement (cc): 3900; 3856; 3856; 4260; 3760; 376...
 • Power (kW): 92; 100; 91; 103; 95; 110; 88
 • Rated capacity (kg): 6300
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #288)

 • Jiulong fuel tank truck
 • Chassis: DFA1070SJ35D6
 • Engine: 4B28BTCI; SD4BW754U; YN33CRD2; CY4102-CE4F; ...
 • Displacement (cc): 2834; 2545; 3298; 3856; 2982; 277...
 • Power (kW): 70; 75; 75; 73; 66; 75; 60; 75; 64; 70; 72
 • Rated capacity (kg): 3265, 3330
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #287)

 • Jiulong fuel tank truck
 • Chassis: DFA1110SJ11D3
 • Engine: ISB3.9-125E40A; CY4102-CE4B; CY4102-CE4C; YC...
 • Displacement (cc): 3900; 3856; 3856; 4260; 3760; 376...
 • Power (kW): 92; 100; 91; 103; 95; 110; 88
 • Rated capacity (kg): 6300
 • Jiulong
show all 12 models (26 items)

Jiulong logo Other vehicle

Jiulong logo Edible oil transport tank truck
show all 3 models (4 items)
Jiulong logo Milk tank truck

Jiulong logo (batch #247)

 • Jiulong milk tank truck
 • Chassis: DFL1160BX
 • Engine: ISDe180 30; ISDe185 30; ISDe210 30; B190 33;...
 • Displacement (cc): 4500; 6700; 6700; 5900; 4752; 475...
 • Power (kW): 132; 136; 155; 140; 132; 132; 147
 • Rated capacity (kg): 9000
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #237)

 • Jiulong milk tank truck
 • Chassis: DFL1160BX
 • Engine: ISDe18030 ISDe18530 ISDe21030 B19033 EQH180-...
 • Displacement (cc): 4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494
 • Power (kW): 132 136 155 140 132 132 147
 • Gross weight (kg): 16000
 • Jiulong
show all 1 model (2 items)

Jiulong logo Chemical liquid tank truck

Jiulong logo Flammable liquid tank truck
show all 23 models (60 items)
Jiulong logo Corrosive substance transport tank truck
show all 3 models (6 items)

Jiulong logo Dangerous goods transport vehicle

Jiulong logo Explosives transport truck
show all 2 models (8 items)
Jiulong logo Emulsion explosive on-site mixing truck
show all 1 model (2 items)

Jiulong logo Bulk powder tank truck

Jiulong logo Low-density bulk powder transport tank truck
show all 21 models (72 items)
Jiulong logo Pneumatic unloading bulk cement truck
show all 13 models (39 items)
Jiulong logo Dry mortar transport truck
show all 2 models (8 items)

Jiulong logo Waste truck

Jiulong logo Garbage truck
Jiulong logo Garbage compactor truck

Jiulong logo (batch #290)

 • Jiulong garbage compactor truck
 • Chassis: DFH1180BX1V
 • Engine: ISD270 50; ISD210 50; ISD180 50; EQH180-53; ...
 • Displacement (cc): 6700; 6700; 4500; 4752; 5900; 5900
 • Power (kW): 198; 155; 132; 132; 132; 155
 • Rated capacity (kg): 7525, 7755
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #289)

 • Jiulong garbage compactor truck
 • Chassis: CQ1255HMG38-474
 • Engine: SC9DF270Q4; SC9DF290Q4; SC10E300Q4; SC10E320...
 • Displacement (cc): 8820; 8820; 10420; 10420; 8709; 8709
 • Power (kW): 199; 213; 221; 235; 215; 228
 • Rated capacity (kg): 10000
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #288)

 • Jiulong garbage compactor truck
 • Chassis: EQ1160GD5DJ
 • Engine: ISD180 50; YC6JA180-50; ISD190 50; ISB170 50...
 • Displacement (cc): 4500; 6870; 6700; 5900; 5900; 590...
 • Power (kW): 132; 132; 144; 125; 140; 155; 118; 110; 132
 • Rated capacity (kg): 5325
 • Jiulong
show all 23 models (58 items)
Jiulong logo Detachable body garbage truck
show all 11 models (19 items)
Jiulong logo Docking garbage compactor truck
show all 7 models (12 items)
Jiulong logo Skip loader truck

Jiulong logo (batch #286)

 • Jiulong skip loader truck
 • Chassis: DFA1070SJ35D6
 • Engine: 4B28BTCI; SD4BW754U; YN33CRD2; CY4102-CE4F; ...
 • Displacement (cc): 2834; 2545; 3298; 3856; 2982; 277...
 • Power (kW): 70; 75; 75; 73; 66; 75; 60; 75; 64; 70; 72
 • Rated capacity (kg): 3005, 3070
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #275)

 • Jiulong skip loader truck
 • Chassis: DFA1070SJ35D6
 • Engine: 4B28BTCI; SD4BW754U; YN33CRD2; CY4102-CE4F; ...
 • Displacement (cc): 2834; 2545; 3298; 3856; 2982; 277...
 • Power (kW): 70; 75; 75; 73; 66; 75; 60; 75; 64; 70; 72
 • Rated capacity (kg): 3005, 3070
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #255)

 • Jiulong skip loader truck
 • Chassis: DFA1070SJ35D6
 • Engine: 4B28BTCI; SD4BW754U; YN33CRD2; CY4102-CE4F; ...
 • Displacement (cc): 2834; 2545; 3298; 3856; 2982; 2771
 • Power (kW): 70; 75; 75; 73; 66; 75
 • Rated capacity (kg): 3005, 3070
 • Jiulong
show all 1 model (3 items)

Jiulong logo Road and bridge construction vehicle

Jiulong logo Pavement maintenance truck

show all 1 model (1 item)

Jiulong logo Concrete mixer

Jiulong logo Concrete mixer truck

Jiulong logo (batch #264)

 • Jiulong concrete mixer truck
 • Chassis: DFL5251GJBA1
 • Engine: dCi340-30; dCi375-30; dCi375-31; ISLe340 30;...
 • Displacement (cc): 11120; 11120; 11120; 8900; 8900; ...
 • Power (kW): 250; 276; 276; 250; 275; 250; 276; 250; ...
 • Rated capacity (kg): 10770, 10705
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #264)

 • Jiulong concrete mixer truck
 • Chassis: SX5256GJBDR404
 • Engine: ISM11E4 345; ISM11E4 385; WP10.336E40; WP12....
 • Displacement (cc): 10800; 10800; 9726; 11596; 11596;...
 • Power (kW): 250; 280; 247; 247; 276; 257
 • Rated capacity (kg): 11000, 11065
 • Jiulong
show all 12 models (30 items)

Jiulong logo Concrete pump truck

Jiulong logo Truck mounted concrete pump
show all 2 models (8 items)

Jiulong logo Asphalt distributor truck

Jiulong logo Liquid asphalt transport tank trailer
show all 3 models (7 items)

Jiulong logo Municipal sanitation truck

Jiulong logo Sewage suction truck

Jiulong logo (batch #290)

 • Jiulong sewage suction truck
 • Chassis: DFH1180BX1V
 • Engine: ISD270 50; ISD210 50; ISD180 50; EQH180-53; ...
 • Displacement (cc): 6700; 6700; 4500; 4752; 5900; 5900
 • Power (kW): 198; 155; 132; 132; 132; 155
 • Rated capacity (kg): 10200
 • Jiulong
show all 31 models (72 items)

Jiulong logo Suction truck

Jiulong logo (batch #290)

 • Jiulong suction truck
 • Chassis: DFH1180BX1V
 • Engine: ISD270 50; ISD210 50; ISD180 50; EQH180-53; ...
 • Displacement (cc): 6700; 6700; 4500; 4752; 5900; 5900
 • Power (kW): 198; 155; 132; 132; 132; 155
 • Rated capacity (kg): 9605
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #288)

 • Jiulong suction truck
 • Chassis: EQ1110SJ8BDC
 • Engine: CY4SK251; YC4S150-50; ISF3.8s5154; 4DX23-140...
 • Displacement (cc): 3856; 3767; 3760; 3857; 3760
 • Power (kW): 115; 110; 115; 105; 95
 • Rated capacity (kg): 6255
 • Jiulong
show all 17 models (34 items)

Jiulong logo Street sprinkler truck

Jiulong logo (batch #286)

 • Jiulong street sprinkler truck
 • Chassis: DFA1070SJ35D6
 • Engine: 4B28BTCI; SD4BW754U; YN33CRD2; CY4102-CE4F; ...
 • Displacement (cc): 2834; 2545; 3298; 3856; 2982; 277...
 • Power (kW): 70; 75; 75; 73; 66; 75; 60; 75; 64; 70; 72
 • Rated capacity (kg): 3000, 3065
 • Jiulong
show all 9 models (21 items)
Jiulong logo Street sweeper truck

Jiulong logo (batch #286)

 • Jiulong street sweeper truck
 • Chassis: DFA1070SJ35D6
 • Engine: 4B28BTCI; SD4BW754U; YN33CRD2; CY4102-CE4F; ...
 • Displacement (cc): 2834; 2545; 3298; 3856; 2982; 277...
 • Power (kW): 70; 75; 75; 73; 66; 75; 60; 75; 64; 70; 72
 • Rated capacity (kg): 2200, 2265
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #277)

 • Jiulong street sweeper truck
 • Chassis: DFL1160BXB
 • Engine: ISDe180 40; ISDe210 40; ISDe185 40; EQH180-4...
 • Displacement (cc): 4500; 6700; 6700; 4752; 5900
 • Power (kW): 132; 155; 136; 132; 132
 • Rated capacity (kg): 5870
 • Jiulong
show all 5 models (15 items)
Jiulong logo Sewer flusher truck

Jiulong logo (batch #291)

 • Jiulong sewer flusher truck
 • Chassis: DFH1180BX1V
 • Engine: ISD270 50; ISD210 50; ISD180 50; EQH180-53; ...
 • Displacement (cc): 6700; 6700; 4500; 4752; 5900; 5900
 • Power (kW): 198; 155; 132; 132; 132; 155
 • Rated capacity (kg): 8005
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #289)

 • Jiulong sewer flusher truck
 • Chassis: DFL1160BX1V
 • Engine: ISD210 50; ISD190 50; ISD180 50; EQH180-52; ...
 • Displacement (cc): 6700; 6700; 4500; 4752; 4752; 590...
 • Power (kW): 155; 144; 132; 132; 132; 132; 198; 155
 • Rated capacity (kg): 5805
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #277)

 • Jiulong sewer flusher truck
 • Chassis: DFL1160BX4
 • Engine: ISDe210 40; ISDe180 40; ISDe185 40; EQH180-4...
 • Displacement (cc): 6700; 4500; 6700; 4752; 5900
 • Power (kW): 155; 132; 136; 132; 132
 • Rated capacity (kg): 7200
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #272)

 • Jiulong sewer flusher truck
 • Chassis: DFL1160BX4
 • Engine: ISDe210 40; ISDe180 40; ISDe185 40; EQH180-4...
 • Displacement (cc): 6700; 4500; 6700; 4752; 5900
 • Power (kW): 155; 132; 136; 132; 132
 • Rated capacity (kg): 7200
 • Jiulong
show all 3 models (6 items)

Jiulong logo Other municipal sanitation truck

Jiulong logo Emergency drainage vehicle
Jiulong logo High flow emergency drainage and water supply vehicle
show all 1 model (1 item)

Jiulong logo Sprinkler machine (water tank truck)

Jiulong logo Sprinkler / sprayer truck

Jiulong logo (batch #290)

 • Jiulong sprinkler / sprayer truck
 • Chassis: DFL1160BX1V
 • Engine: ISD210 50; ISD190 50; ISD180 50; EQH180-52; ...
 • Displacement (cc): 6700; 6700; 4500; 4752; 4752; 590...
 • Power (kW): 155; 144; 132; 132; 132; 132; 198; 155
 • Rated capacity (kg): 8240
 • Jiulong
show all 58 models (143 items)
Jiulong logo Liquid supply tank trailer
show all 2 models (4 items)

Jiulong logo Sludge transport truck

Jiulong logo Sludge transport tank truck
show all 3 models (11 items)

Jiulong logo Sprayer truck

Jiulong logo Dust suppression truck

Jiulong logo (batch #291)

 • Jiulong dust suppression truck
 • Chassis: DFL1160BX1V
 • Engine: ISD210 50; ISD190 50; ISD180 50; EQH180-52; ...
 • Displacement (cc): 6700; 6700; 4500; 4752; 4752; 590...
 • Power (kW): 155; 144; 132; 132; 132; 132; 198; 155
 • Rated capacity (kg): 6305
 • Jiulong
show all 1 model (1 item)

Jiulong logo Emergency rescue vehicle

Jiulong logo Wrecker

Jiulong logo (batch #286)

 • Jiulong wrecker
 • Chassis: DFA1080SJ12D3
 • Engine: YC4E140-42; ISB3.9-125E40A; CY4102-CE4C; YN3...
 • Displacement (cc): 4260; 3900; 3856; 3760; 2982
 • Power (kW): 103; 92; 91; 95; 88
 • Gross weight (kg): 8275
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #285)

 • Jiulong wrecker
 • Chassis: EQ1080SJ8BDC
 • Engine: CY4SK251; YC4FA130-50; ISF3.8s5141; ZD30D15-...
 • Displacement (cc): 3856; 2982; 3760; 2953; 3857; 3760
 • Power (kW): 115; 95; 105; 110; 105; 95
 • Gross weight (kg): 8275
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #275)

 • Jiulong wrecker
 • Chassis: DFA1080SJ12D3
 • Engine: YC4E140-42; ISB3.9-125E40A; CY4102-CE4C; YN3...
 • Displacement (cc): 4260; 3900; 3856; 3760; 2982
 • Power (kW): 103; 92; 91; 95; 88
 • Gross weight (kg): 8275
 • Jiulong

Jiulong logo (batch #270)

 • Jiulong wrecker
 • Chassis: DFA1080SJ12D3
 • Engine: YC4E140-42; ISB3.9-125E40A; CY4102-CE4C; YN3...
 • Displacement (cc): 4260; 3900; 3856; 3760
 • Power (kW): 103; 92; 91; 95
 • Gross weight (kg): 8275
 • Jiulong
show all 3 models (5 items)

Jiulong logo Emergency car with lighting equipment

Jiulong logo Rescue vehicle with lighting equipment
show all 1 model (1 item)
 • Jiulong
 • Aolong