AUTO-CHE

Jinwang

Jinwang vehicles are made in China by (an automobile manufacturer in Yixing, Jiangsu Province).

Special purpose vehicle

Emergency rescue vehicle

Wrecker

(batch #289)

 • Jinwang wrecker
 • Chassis: HFC1041P93K4C2ZV
 • Engine: HFC4DF1-2D2; D25TCIE1; HFC4DA1-2D; WP3Q130E50
 • Displacement (cc): 2544; 2499; 2771; 2970
 • Power (kW): 86; 105; 88; 96
 • Gross weight (kg): 4495

(batch #288)

 • Jinwang wrecker
 • Chassis: DFA1090LJ11D5
 • Engine: CY4102-CE4C; YC4E140-42; CY4102-CE4B; ISB3.9...
 • Displacement (cc): 3856; 4260; 3856; 3900
 • Power (kW): 91; 103; 100; 92
 • Gross weight (kg): 9400

(batch #288)

 • Jinwang wrecker
 • Chassis: NJ1100DDJT
 • Engine: YZ4DA1-40; CY4102-CE4C; YN38CRD1; ISF3.8s414...
 • Displacement (cc): 3660; 3856; 3760; 3760; 3760
 • Power (kW): 95; 91; 95; 105; 105
 • Gross weight (kg): 10000

(batch #288)

 • Jinwang wrecker
 • Chassis: HFC1081P91K1D1
 • Engine: CY4102-CE4C; YZ4DB1-40; ISF3.8s4141; ISF3.8s...
 • Displacement (cc): 3856; 4087; 3760; 3760; 3707
 • Power (kW): 91; 97; 105; 105; 96
 • Gross weight (kg): 8275

(batch #288)

 • Jinwang wrecker
 • Chassis: BJ1089VEJEA-FB
 • Engine: ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154
 • Displacement (cc): 3760; 3760
 • Power (kW): 115; 115
 • Gross weight (kg): 8495
show all 86 models (188 items)
 • Jinwang