AUTO-CHE

Jinlong Dongjie

Jinlong Dongjie vehicles are made in China by (a manufacturing company in Taiyuan, Shanxi Province).

Trailer

(batch #288)

 • Jinlong Dongjie trailer
 • Rated capacity (kg): 30700, 30900, 31100
 • Fifth wheel (kg): 13053
 • Gross weight (kg): 37000
 • Cargo body (mm): 12850/12350/11850 × 600 × 2350/2400
 • Wheelbase (mm): 6900+1310+1310, 6750+1310+1310, 6350...

(batch #288)

 • Jinlong Dongjie trailer
 • Rated capacity (kg): 31200, 31000, 31400
 • Fifth wheel (kg): 13038
 • Gross weight (kg): 37000
 • Cargo body (mm): 12350/12850/11850 × 600 × 2300/2350...
 • Wheelbase (mm): 6350+1310+1310, 6650+1310+1310, 6080...

(batch #272)

 • Jinlong Dongjie trailer
 • Rated capacity (kg): 30700, 30900, 31100
 • Fifth wheel (kg): 13053
 • Gross weight (kg): 37000
 • Cargo body (mm): 12850/12350/11850 × 600 × 2350/2400
 • Wheelbase (mm): 6900+1310+1310, 6750+1310+1310, 6350...

(batch #272)

 • Jinlong Dongjie trailer
 • Rated capacity (kg): 31200, 31000, 31400
 • Fifth wheel (kg): 13038
 • Gross weight (kg): 37000
 • Cargo body (mm): 12350/12850/11850 × 600 × 2300/2350...
 • Wheelbase (mm): 6350+1310+1310, 6650+1310+1310, 6080...
show all 2 models (5 items)

Stake trailer

show all 5 models (9 items)

Box body van trailer

show all 1 model (3 items)

Container transport trailer

show all 2 models (2 items)

Lowboy

(batch #274)

 • Jinlong Dongjie lowboy
 • Rated capacity (kg): 29000, 30000
 • Fifth wheel (kg): 13000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Wheelbase (mm): 11800+1220+1220, 11300+1220+1220, 10...
 • Dimensions (mm): 16000/15500/15000 × 3000/2800 × 162...
show all 2 models (2 items)

Flatbed trailer

show all 1 model (1 item)

Dump trailer

show all 1 model (1 item)

Flatbed dump trailer

show all 3 models (3 items)
 • Jinlong Dongjie
 • Jinlongdongjie