AUTO-CHE

Huawei Xiangyun

Huawei Xiangyun vehicles are made in China by the following companies:

Trailer

(batch #289)

 • Huawei Xiangyun trailer
 • Rated capacity (kg): 33500, 34000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12850/12350 × 600 × 2300/2350/2400/...
 • Wheelbase (mm): 6780+1310+1310, 6680+1310+1310, 6580...

(batch #289)

 • Huawei Xiangyun trailer
 • Rated capacity (kg): 34500, 34000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 11850/11350/10850 × 600 × 2300/2350...
 • Wheelbase (mm): 6100+1310+1310, 5900+1310+1310, 5600...

(batch #289)

 • Huawei Xiangyun trailer
 • Rated capacity (kg): 33500, 34000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12850/12350 × 600 × 2300/2350/2400/...
 • Wheelbase (mm): 6780+1310+1310, 6680+1310+1310, 6580...

(batch #281)

 • Huawei Xiangyun trailer
 • Rated capacity (kg): 34500, 34000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 11850/11350/10850 × 600 × 2300/2350...
 • Wheelbase (mm): 6100+1310+1310, 5900+1310+1310, 5600...

(batch #280)

 • Huawei Xiangyun trailer
 • Rated capacity (kg): 33500, 34000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12850/12350 × 600 × 2300/2350/2400
 • Wheelbase (mm): 6780+1310+1310, 6680+1310+1310, 6580...

(batch #280)

 • Huawei Xiangyun trailer
 • Rated capacity (kg): 33500, 34000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12850/12350 × 600 × 2300/2350/2400
 • Wheelbase (mm): 6780+1310+1310, 6680+1310+1310, 6580...

(batch #278)

 • Huawei Xiangyun trailer
 • Rated capacity (kg): 33500, 34000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12850/12350 × 600 × 2300/2350/2400
 • Wheelbase (mm): 6780+1310+1310, 6680+1310+1310, 6580...

(batch #278)

 • Huawei Xiangyun trailer
 • Rated capacity (kg): 33500, 34000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12850/12350 × 600 × 2300/2350/2400
 • Wheelbase (mm): 6780+1310+1310, 6680+1310+1310, 6580...
show all 3 models (8 items)

Stake trailer

show all 4 models (10 items)

Dump trailer

(batch #289)

 • Huawei Xiangyun dump trailer
 • Rated capacity (kg): 32500, 33000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 11350/10850/10350 × 600 × 2300/2350...
 • Wheelbase (mm): 5900+1310+1310, 5660+1310+1310, 5400...

(batch #289)

 • Huawei Xiangyun dump trailer
 • Rated capacity (kg): 33500, 33000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 9850/9350/8850 × 600 × 2300/2350/24...
 • Wheelbase (mm): 4630+1310+1310, 4430+1310+1310, 4230...

(batch #289)

 • Huawei Xiangyun dump trailer
 • Rated capacity (kg): 31500, 32000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 12850/12350 × 600 × 2300/2350/2400/...
 • Wheelbase (mm): 6780+1310+1310, 6680+1310+1310, 6580...
show all 3 models (5 items)

Flatbed dump trailer

show all 5 models (10 items)

Container transport trailer

show all 2 models (4 items)

Special tank containers transport trailer

Dangerous goods tank container skeletal trailer
show all 1 model (1 item)

Flatbed trailer

show all 1 model (2 items)

Vehicle transport trailer

show all 2 models (2 items)

Box body van trailer

show all 1 model (1 item)

Dropside trailer

show all 1 model (1 item)

Lowboy

(batch #284)

 • Huawei Xiangyun lowboy
 • Rated capacity (kg): 27500, 28000
 • Fifth wheel (kg): 17000
 • Gross weight (kg): 35000
 • Wheelbase (mm): 8790+1310, 8190+1310, 8000+1310
 • Dimensions (mm): 11600/11000/10600 × 3000/2800 × 170...
show all 1 model (1 item)

Bulk cargo trailer

Bulk powder trailer

Medium density bulk powder transport trailer
show all 1 model (1 item)
Low-density bulk powder transport trailer
show all 1 model (1 item)
 • Huawei Xiangyun
 • Huaweixiangyun