AUTO-CHE

Fujian (New Longma)

Fujian (New Longma) vehicles are made in China by (an automobile manufacturer in Yongan, Fujian Province).

Bus

show all 36 models (65 items)

City bus

show all 25 models (37 items)

Luxury coach bus

show all 4 models (17 items)

MPV

show all 4 models (10 items)

Electric MPV

show all 2 models (4 items)

Dual-fuel MPV

show all 2 models (2 items)

Sleeper bus

show all 2 models (2 items)

Luxury travel sleeper bus

show all 5 models (16 items)

School bus

Primary school bus

show all 3 models (11 items)

Double-decker bus

Luxury double-decker bus

show all 1 model (3 items)

Electric passenger vehicle

Electric city bus

show all 4 models (5 items)

Dump truck

show all 26 models (38 items)

Tractor unit

show all 9 models (31 items)

Off-road vehicle

show all 6 models (16 items)

Truck

Cargo truck

show all 34 models (112 items)

Light truck

show all 1 model (1 item)

Box van truck

show all 13 models (14 items)

Electric cargo van

show all 16 models (27 items)

Soft top box van truck

show all 3 models (3 items)

Stake truck

show all 2 models (2 items)

Chassis

Off-road vehicle chassis

show all 3 models (3 items)

Trailer

Box body van trailer

show all 2 models (4 items)

Dump trailer

show all 2 models (2 items)

Special purpose vehicle

Medical vehicle

show all 1 model (2 items)

Ambulance

show all 1 model (1 item)

Public service vehicle

Mobile shop

show all 1 model (1 item)

Other service vehicle

Toilet vehicle
show all 1 model (1 item)

Special transport vehicle

Postal vehicle

show all 2 models (3 items)
Electric postal van
show all 2 models (7 items)

Police vehicle

Prisoner transport vehicle
show all 3 models (4 items)
Inspection vehicle
Inspection car
show all 1 model (2 items)

Waste truck

Garbage truck
Garbage compactor truck
show all 7 models (8 items)

Road and bridge construction vehicle

Pavement maintenance truck

show all 2 models (2 items)

Municipal sanitation truck

Street sprinkler truck

show all 5 models (6 items)
Street sweeper truck
show all 4 models (5 items)

Sprinkler machine (water tank truck)

show all 1 model (1 item)
  • Fujian (New Longma)