AUTO-CHE

Baojun

Baojun vehicles are made in China by (an automobile manufacturer in Liuzhou, Guangxi Zhuang Autonomous Region).

Car

(batch #266)

 • Baojun car
 • Engine: L2B
 • Displacement (cc): 1485
 • Power (kW): 82
 • Seating capacity: 5
 • Gross weight (kg): 1642

(batch #266)

 • Baojun car
 • Engine: L2B
 • Displacement (cc): 1485
 • Power (kW): 82
 • Seating capacity: 5
 • Gross weight (kg): 1642

(batch #266)

 • Baojun car
 • Engine: L2B
 • Displacement (cc): 1485
 • Power (kW): 82
 • Seating capacity: 5
 • Gross weight (kg): 1642

(batch #266)

 • Baojun car
 • Engine: L2B
 • Displacement (cc): 1485
 • Power (kW): 82
 • Seating capacity: 5
 • Gross weight (kg): 1618

(batch #265)

 • Baojun car
 • Engine: L2B
 • Displacement (cc): 1485
 • Power (kW): 82
 • Seating capacity: 5
 • Gross weight (kg): 1620

(batch #265)

 • Baojun car
 • Engine: L2B
 • Displacement (cc): 1485
 • Power (kW): 82
 • Seating capacity: 5
 • Gross weight (kg): 1620

(batch #265)

 • Baojun car
 • Engine: L2B
 • Displacement (cc): 1485
 • Power (kW): 82
 • Seating capacity: 5
 • Gross weight (kg): 1620

(batch #265)

 • Baojun car
 • Engine: L2B
 • Displacement (cc): 1485
 • Power (kW): 82
 • Seating capacity: 5
 • Gross weight (kg): 1620

(batch #265)

 • Baojun car
 • Engine: L2B
 • Displacement (cc): 1485
 • Power (kW): 82
 • Seating capacity: 5
 • Gross weight (kg): 1620
show all 35 models (97 items)

MPV

(batch #270)

 • Baojun MPV
 • Engine: LJ479QNE2
 • Displacement (cc): 1798
 • Power (kW): 101
 • Seating capacity: 5
 • Gross weight (kg): 1780

(batch #270)

 • Baojun MPV
 • Engine: LJ479QNE2
 • Displacement (cc): 1798
 • Power (kW): 101
 • Seating capacity: 5
 • Gross weight (kg): 1780

(batch #268)

 • Baojun MPV
 • Engine: LJ479QNE2
 • Displacement (cc): 1798
 • Power (kW): 101
 • Seating capacity: 6, 7
 • Gross weight (kg): 1900

(batch #267)

 • Baojun MPV
 • Engine: L2B
 • Displacement (cc): 1485
 • Power (kW): 82
 • Seating capacity: 7, 8, 6
 • Gross weight (kg): 1900, 1920

(batch #267)

 • Baojun MPV
 • Engine: LJ479QNE2
 • Displacement (cc): 1798
 • Power (kW): 101
 • Seating capacity: 7, 8, 6
 • Gross weight (kg): 1900

(batch #265)

 • Baojun MPV
 • Engine: LJ479QNE2
 • Displacement (cc): 1798
 • Power (kW): 101
 • Seating capacity: 6, 7
 • Gross weight (kg): 1900

(batch #265)

 • Baojun MPV
 • Engine: L2B
 • Displacement (cc): 1485
 • Power (kW): 82
 • Seating capacity: 6, 7, 8
 • Gross weight (kg): 1920, 1900

(batch #264)

 • Baojun MPV
 • Engine: L2B
 • Displacement (cc): 1485
 • Power (kW): 82
 • Seating capacity: 7, 8
 • Gross weight (kg): 1900

(batch #264)

 • Baojun MPV
 • Engine: LJ479QNE2
 • Displacement (cc): 1798
 • Power (kW): 101
 • Seating capacity: 7, 8
 • Gross weight (kg): 1900

(batch #261)

 • Baojun MPV
 • Engine: L2B
 • Displacement (cc): 1485
 • Power (kW): 82
 • Seating capacity: 7, 8
 • Gross weight (kg): 1900

(batch #261)

 • Baojun MPV
 • Engine: LJ479QNE2
 • Displacement (cc): 1798
 • Power (kW): 101
 • Seating capacity: 7, 8
 • Gross weight (kg): 1900

(batch #261)

 • Baojun MPV
 • Engine: LJ479QNE2
 • Displacement (cc): 1798
 • Power (kW): 101
 • Seating capacity: 5
 • Gross weight (kg): 1900
show all 13 models (20 items)
 • Baojun