AUTO-CHE

Zhongqi Liwei

Zhongqi Liwei vehicles are made in China by (a manufacturing company in Suizhou, Hubei Province).

Dump truck

(batch #286)

 • Zhongqi Liwei dump truck
 • Chassis: DFA1070SJ35D6
 • Engine: 4B28BTCI; SD4BW754U; YN33CRD2; CY4102-CE4F; ...
 • Displacement (cc): 2834; 2545; 3298; 3856; 2982; 277...
 • Power (kW): 70; 75; 75; 73; 66; 75; 60; 75; 64; 70; 72
 • Rated capacity (kg): 3805, 3870

(batch #275)

 • Zhongqi Liwei dump truck
 • Chassis: DFA1070SJ35D6
 • Engine: 4B28BTCI; SD4BW754U; YN33CRD2; CY4102-CE4F; ...
 • Displacement (cc): 2834; 2545; 3298; 3856; 2982; 277...
 • Power (kW): 70; 75; 75; 73; 66; 75; 60; 75; 64; 70; 72
 • Rated capacity (kg): 3805, 3870

(batch #272)

 • Zhongqi Liwei dump truck
 • Chassis: DFA1070SJ35D6
 • Engine: 4B28BTCI; SD4BW754U; YN33CRD2; CY4102-CE4F; ...
 • Displacement (cc): 2834; 2545; 3298; 3856; 2982; 277...
 • Power (kW): 70; 75; 75; 73; 66; 75; 60; 75; 64; 70; 72
 • Rated capacity (kg): 3805, 3870
show all 1 model (3 items)

Trailer

show all 1 model (1 item)

Food trailer

Edible oil transport tank trailer

show all 2 models (2 items)

Petrochemical trailer

Corrosive materials transport tank trailer

show all 9 models (10 items)

Oil tank trailer

show all 2 models (2 items)

Flammable liquid tank trailer

show all 1 model (1 item)

Oxidizing materials transport tank trailer

show all 1 model (1 item)

Container transport trailer

Special tank containers transport trailer

Dangerous goods tank container skeletal trailer
show all 1 model (1 item)

Bulk cargo trailer

Bulk powder trailer

Low-density bulk powder transport trailer
show all 1 model (1 item)

Truck

Box van truck

(batch #286)

 • Zhongqi Liwei box van truck
 • Chassis: DFA1041SJ35D6
 • Engine: 4B28BTCI; SD4BW754U; YN33CRD2; CY4102-CE4F; ...
 • Displacement (cc): 2834; 2545; 3298; 3856; 2982; 277...
 • Power (kW): 70; 75; 75; 73; 66; 75; 75; 60; 64; 70; 72
 • Rated capacity (kg): 1560, 1495

(batch #275)

 • Zhongqi Liwei box van truck
 • Chassis: DFA1041SJ35D6
 • Engine: 4B28BTCI; SD4BW754U; YN33CRD2; CY4102-CE4F; ...
 • Displacement (cc): 2834; 2545; 3298; 3856; 2982; 277...
 • Power (kW): 70; 75; 75; 73; 66; 75; 75; 60; 64; 70; 72
 • Rated capacity (kg): 1560, 1495

(batch #272)

 • Zhongqi Liwei box van truck
 • Chassis: DFA1041SJ35D6
 • Engine: 4B28BTCI; SD4BW754U; YN33CRD2; CY4102-CE4F; ...
 • Displacement (cc): 2834; 2545; 3298; 3856; 2982; 277...
 • Power (kW): 70; 75; 75; 73; 66; 75; 75; 60; 64; 70; 72
 • Rated capacity (kg): 1560, 1495
show all 1 model (3 items)

Special purpose vehicle

Oilfield special vehicle

Other oilfield special vehicle

Oilfield fluids tank truck
show all 16 models (20 items)

Special equipment vehicle

Power supply truck

show all 9 models (11 items)

Special transport vehicle

Fuel tank truck

show all 9 models (12 items)
Oil tank truck
show all 9 models (11 items)

Fresh seafood transport truck

show all 3 models (5 items)

Police vehicle

Engineering works vehicle
show all 1 model (1 item)

Chemical liquid tank truck

Corrosive substance transport tank truck
show all 7 models (11 items)

Dangerous goods transport vehicle

Flammable liquid transport van truck
show all 3 models (3 items)
Flammable gas transport van truck
show all 3 models (3 items)

Waste truck

Garbage truck
Detachable body garbage truck
show all 19 models (29 items)
Self-loading garbage truck
show all 9 models (20 items)
Docking garbage compactor truck
show all 9 models (15 items)
Skip loader truck

(batch #286)

 • Zhongqi Liwei skip loader truck
 • Chassis: DFA1070SJ35D6
 • Engine: 4B28BTCI; SD4BW754U; YN33CRD2; CY4102-CE4F; ...
 • Displacement (cc): 2834; 2545; 3298; 3856; 2982; 277...
 • Power (kW): 70; 75; 75; 73; 66; 75; 60; 75; 64; 70; 72
 • Rated capacity (kg): 3710, 3645
show all 8 models (14 items)
Garbage compactor truck
show all 10 models (14 items)
Dump garbage truck
show all 5 models (7 items)
Trash containers transport double deck truck
show all 2 models (3 items)
Sealed garbage container truck
show all 1 model (1 item)

Media and communication vehicle

Mobile stage van truck

show all 5 models (11 items)

Municipal sanitation truck

Suction truck

(batch #290)

 • Zhongqi Liwei suction truck
 • Chassis: EQ1041SJ3BDF
 • Engine: CY4BK551; YC4FA115-50; 4B2-115C50; ZD30D13-5...
 • Displacement (cc): 3707; 2982; 2545; 2953; 2771; 254...
 • Power (kW): 75; 85; 85; 96; 85; 64; 70; 85; 70; 90
 • Rated capacity (kg): 1505
show all 10 models (15 items)

Sprinkler machine (water tank truck)

show all 7 models (13 items)
Sprinkler / sprayer truck
show all 8 models (8 items)
Liquid supply tank trailer
show all 2 models (2 items)

Sewage suction truck

show all 9 models (13 items)
Biogas digester sewage suction truck
show all 3 models (4 items)
Sewer flusher and suction truck
show all 2 models (3 items)

Street sprinkler truck

show all 6 models (9 items)
Street sweeper truck
show all 1 model (1 item)

Sprayer truck

Dust suppression truck
show all 11 models (20 items)

Emergency rescue vehicle

Aerial work platform truck

show all 1 model (2 items)

Wrecker

(batch #289)

 • Zhongqi Liwei wrecker
 • Chassis: SX1040GP5
 • Engine: ISF3.8s5141; WP3Q130E50; YN38CRE1; D25TCIE3;...
 • Displacement (cc): 3760; 2970; 3760; 2499; 2499; 3660
 • Power (kW): 105; 96; 95; 92; 105; 96
 • Gross weight (kg): 4495
show all 1 model (1 item)
 • Zhongqi Liwei
 • Zhongqiliwei